17 maja 2013 – Profesor Jerzy Kowalczyk na zamojskiej ,,Alei sław ”

17.05.2013 r. o godz.18.00 na zamojskiej ,,Alei sław ”, na ulicy Grodzkiej w Zamościu została odsłonięta  przez profesora Jerzego Kowalczyka nowa tablica.

Patronat honorowy objęli – Prezydent Miasta Zamościa Marcin Zamoyski i Dyrektor PGE Obrót S.A.z siedzibą w Zamościu Piotr Boratyn.

Jerzy Kowalczyk  ur. 3 VIII 1930, Goraj k. Zamościa, historyk sztuki;

1955–78 pracownik dydaktyczny w Inst. Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, od 1978 kier. pracowni Sztuki Nowoż. w Inst. Sztuki PAN, od 1983 profesor tamże; 1988–96 redaktor nacz. Biuletynu Historii Sztuki; od 1995 czł. TNW; zajmuje się gł. pol. sztuką nowoż. oraz jej związkami ze sztuką wł.; Kolegiata w Zamościu (1968), Sebastiano Serlio a sztuka polska (1973), W kręgu kultury dworu Jana Zamoyskiego (1980).

Profesor Jerzy Kowalczyk jest autorem wielu publikacji i książek mówiących o architekturze, sztuce i dworze Zamoyskich.

W programie artystycznym wystąpił Zespół Muzyki Dawnej Capella al’ Antico , ZPIT ,, Zamojszczyzna ”

O godz. 17.00 w Muzeum Zamojskim ul.Ormiańska 24 została otwarta wystawa publikacji , wydawnictw i rysunków dotyczące Zamościa Jerzego Kowalczyka w ramach odsłonięcia pamiątkowej tablicy na ,, Alei sław”

Plenerowa wystawa prac profesora Jerzego Kowalczyka została zaprezentowana na Rynku  Solnym.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *