WYJEDŹ Z ERASMUSEM+ na “Smaki Hellady”

KTZ Sp. z o.o. – organ prowadzący I Prywatne Technikum Hotelarskie w Zamościu otrzymało dofinansowanie na realizację praktyk i szkoleń zawodowych w latach 2020-2022 dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu programu Erasmus +. Złożony wniosek uzyskał łącznie 96 punktów na 100 punktów możliwych. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 89128,00 euro

W ramach projektu 40 uczniów wszystkich profili zawodowych naszej szkoły: technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych odbędzie praktyki i szkolenia zawodowe w Leptokarii w Grecji.

Realizacja projektu jest niesamowitą okazją do zdobycia wyższych kwalifikacji zawodowych w kontekście międzynarodowym. Uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty ukończenia praktyk, ECVET, certyfikaty językowe oraz Europass Mobilność, certyfikat potwierdzający kwalifikacje we wszystkich krajach UE. Planowany projekt jest w 100% finansowany z programu Erasmus+, w związku z tym udział w praktykach i szkoleniach będzie bezpłatny dla wszystkich uczestników.

Szczegółowych informacji udzielają p. Dyrektor I PTH Tomasz Halej.

Serdecznie zapraszamy!!!

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *