Rusza rekrutacja na pielęgniarstwo w PWSZ w Zamościu

Od (16 sierpnia) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu rozpoczęła rekrutację na ósmy z kolei kierunek studiów pielęgniarstwo. W sierpniu br. uczelnia otrzymała zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz akredytację Ministra Zdrowia na prowadzenie tego nowego kierunku. Jak wynika z Barometru Zawodów 2017, opracowanego na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawód pielęgniarki to trzecia najbardziej poszukiwana profesja w Polsce. Już teraz wszyscy, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z tym niezwykle pożądanym w naszym kraju zawodem, mogą podjąć bezpłatne studia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu. Dokumenty należy składać w dziekanacie uczelni przy ul. Hrubieszowskiej 24.
Zamojska uczelnia, zabiegając o zgodę na uruchomienie kierunku, zainwestowała blisko 2 mln zł w rozbudowę swojej bazy dydaktycznej. Przyszli studenci pielęgniarstwa będą uczęszczać na zajęcia w budynku przy ul. Hrubieszowskiej, gdzie powstały pracownie: umiejętności pielęgniarskich, higieny osobistej, pediatrycznej, ratownictwa medycznego oraz badań fizykalnych wyposażone w profesjonalny sprzęt, m.in. zestawy do pozorowania urazów, modele do nauki iniekcji wszystkich typów, aparaty EKG, pompy infuzyjne, inkubatory, wszelkie możliwe modele anatomiczne, łóżka szpitalne, fantomy, tablice planszowe, przedstawiające np. budowę DNA, elementy morfotyczne krwi czy kariotyp człowieka. Z racji tego, że uczelnia prowadzi praktyczny profil kształcenia, co najmniej połowę zajęć prowadzonych na pielęgniarstwie będą stanowić zajęcia praktyczne. Ponadto uczelnia zawarła cały szereg umów z placówkami zdrowia (szpitale, zakłady opieki, domy pomocy społecznej, hospicja), w których studenci będą mogli odbywać praktyki m.in. w Zamościu, Krasnymstawie, Krasnobrodzie, Radecznicy, Tomaszowie Lub., Hrubieszowie, Łabuniach. W całym 3-letnim toku studiów przewidziano aż 4725 godzin nauk i praktyk.
– Bardzo się cieszę, że nasze starania zostały docenione przez odpowiednie resorty i tak szybko dostaliśmy zielone światło na uruchomienie nowego, ósmego już w naszej ofercie, kierunku studiów pierwszego stopnia – mówi z dumą rektor PWSZ w Zamościu dr hab. Andrzej Samborski. – Osoby, które wybiorą studia w murach naszej uczelni, mogą mieć pewność, że otrzymają wykształcenie na najwyższym poziomie, co zagwarantuje kadra najlepszych pielęgniarek i lekarzy z Zamościa i Lublina, a także specjalistyczne pracownie ćwiczeniowe i niezwykle bogaty program nauczania. Jestem przekonany, że po tak solidnej dawce zajęć praktycznych i teoretycznych nasi absolwenci będą doskonale przygotowani do wykonywania zawodu pielęgniarskiego we wszelkiego typu placówkach na terenie całego kraju i za granicą. Wszystkich posiadaczy matury zapraszam serdecznie do wyboru PWSZ w Zamościu.
info. Milena Galant-Niezgoda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.