Zmiany nazewnictwa ulic

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia br. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, władze Miasta Zamość zwróciły się do lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej o wskazanie nazw istniejących na terenie miasta ulic, rond i placów, które powinny zostać zmienione. Z odpowiedzi IPN wynika, że ulec zmianie powinny nazwy następujących ulic: Janka Krasickiego, Mariana Buczka, Małgorzaty Fornalskiej i Kpt. Leszczowa. Patroni wyżej wymienionych ulic brali bowiem czynny udział we wprowadzaniu ustroju komunistycznego w Polsce.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *