Zjawisko handlu ludźmi tematem spotkania profilaktycznego

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi policjant z zamojskiej komendy odwiedził uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Szczebrzeszynie. W rozmowie z młodzieżą omówił zagrożenia związane z handlem ludźmi. Młodzieży przekazał również rady, w jaki sposób postępować, aby nie stać się ofiarą tego typu przestępstwa. Przypomniał, że współcześnie handel ludźmi to wszelkie działania skierowane na wyzysk ludzi, które naruszają prawo do decydowania o sobie. Mogą spotkać każdego człowieka, niezależnie od płci i wieku.

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Szczebrzeszynie mieli możliwość porozmawiania z policjantem na temat zjawiska handlu ludźmi. Wkraczająca w dorosłe życie młodzież narażona jest na wiele zagrożeń, jednym z nich jest właśnie handel ludźmi. Aspirant sztabowy Dariusz Kuropatnicki profilaktyk z zamojskiej komendy Policji informował, gdzie młodzi ludzie mogą spotkać się z tym zagrożeniem – na wspólnych wyjazdach ze znajomymi bez obecności czujnych rodziców bądź opiekunów, podczas nieodpowiedzialnego i bezmyślnego korzystania z Internetu lub też przebywając w towarzystwie osób nieznajomych, które nie zawsze mają uczciwe zamiary.

Narażone na zjawisko handlu ludźmi, w tym wyzysku pracowniczego są też młode osoby wyjeżdżające bądź noszące się z zamiarem wyjazdu do pracy poza granice kraju. Dlatego też policjant omówił z młodzieżą, w jaki sposób znaleźć bezpieczną pracę, na co zwrócić uwagę jeszcze przed wyjazdem oraz będąc już za granicą.

Profilaktyk przestrzegał przed zagrożeniami i wspólnie z młodzieżą omawiał sposoby postępowania, które uchronią ich przed staniem się ofiarą tego typu przestępstwa.

aspirant sztabowy Dorota Krukowska – Bubiło

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *