Zaproszenie do udziału w 47 Konkursie Wielkanocnym

Zamojski Dom Kultury, Muzeum Zamojskie, Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział w Zamościu zapraszają do udziału w

47. KONKURSIE WIELKANOCNYM

Przedmiotem konkursu są pisanki, palmy oraz plastyka obrzędowa związana ze Świętami Wielkanocnymi.

Każdy uczestnik może dostarczyć dowolną liczbę prac.

Prace konkursowe (podpisane imieniem i nazwiskiem) należy dostarczyć do Muzeum Zamojskiego, ul. Ormiańska 26, 22-400 Zamość – wejście od Rynku Wielkiego do dnia 15 marca 2024 r.

Konkurs adresowany jest do osób dorosłych z regionu biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego.
Prace powinny być wykonane indywidualnie.
Nie przyjmujemy prac wykonanych przez zespół, koło czy klub.

Prace oceniane będą w II kategoriach:
1. Tradycyjnej twórczości ludowej związanej z obrzędowością wielkanocną.
2. Współczesnej twórczości artystycznej nawiązującej do obrzędowości ludowej.

Przy ocenie prac przyjmowane będą następujące kryteria:
– zgodność z tradycją
– wartości artystyczne
– poziom wykonania technicznego

Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody.
Organizatorzy zatrzymują nagrodzone prace do celów wystawienniczych i tym samym stają się one własnością Organizatora.
Prace, które nie zostały nagrodzone w Konkursie będą do odebrania w Muzeum Zamojskim.

Wręczenie nagród i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas Kiermaszu Wielkanocnego w Zamościu w Niedzielę Palmową 24 marca 2024 r. o godz. 12.00.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Uwaga organizacyjna dotycząca udziału w Kiermaszu Wielkanocnym:
24.03.2024 r., godz. 9.00 – 14.00, Rynek Wielki w Zamościu
Twórcy ludowi biorący udział w Konkursie Wielkanocnym mają zabezpieczone stoliki przy Muzeum Zamojskim.

Osoba do kontaktu: Andrzej Urbański tel. 508 380 424

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *