XV lecie Klubu HDK 1520

Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK obchodzone są co roku w listopadzie. Jest to święto wszystkich krwiodawców w Polsce. W trakcie obchodów organizowane są spotkania i oficjalne uroczystości na których najbardziej zasłużonym honorowym krwiodawcom wręczane są odznaczenia , wyróżnienia oraz wiele innych symbolicznych podziękowań. W tym roku Jubileusz XV lecia obchodzi Klub HDK 1520 działającego przy PKP LHS.

Honorowe krwiodawstwo w Polsce działa od 60 lat – od powołania przez Radę Ministrów w roku 1958 Instytutu Hematologii w Warszawie służba krwi została podporządkowana temu resortowi zdrowia. To wcale nie znaczy że wcześniej nie była pobierana honorowo krew. Wspaniały przykład mamy tutaj w Zamościu.W listopadzie 1956r została przeprowadzona wspaniała akcja poboru krwi dla potrzebującym na Węgrzech. W tym roku pani ambasador odsłoniła tablicę wdzięczności od narodu Węgierskiego dla Polaków – dla mieszkańców Zamościa którzy tak licznie oddawali krew.
W przedsiębiorstwie PKP pierwsze kluby powstały 55 lat temu. Pierwszy kolejowy Klub HDK w Zamościu powstał w 1968 roku Jego założycielem i przez wiele lat Prezesem był pan Bogdan Błachewicz. W roku 1983 z inicjatywy Naczelnika Stacji pana Jerzego Wierzchowskiego i pana Józefa Magryty powstał klub HDK Dar Życia. To właśnie krwiodawcy z tych dwóch klubów zatrudnieni na Linii Hutniczej Szerokotorowej 13 lutego 2002 utworzyli nowy klub. Inicjatorami powstania klubu byli Gurkało Stanisław i Budzyński Marian – który został Prezesem KLUBU. Do pierwszego zarządu zostali wybrani Bratkowski Tadeusz, Głuszek Krzysztof, Gurkało Stanisław. Na początku klub liczył 9 członków. Przez te lata wielu krwiodawców odeszło na emeryturę lub do innych zakładów ale też przychodzili nowi. Obecnie klub zrzesza 37 krwiodawców. Zarząd klubu podejmował i podejmuje wiele działań związanych z upowszechnieniem honorowego krwiodawstwa. Członkowie Klubu uczestniczą aktywnie w wielu akcjach organizowanych przez Koła PCK, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa jak i inne organizacje mające na celu pozyskanie krwi.
W ramach Święta Kolejarzy, Związek Pracodawców Kolejowych ogłosił od 14 sierpnia do 01 listopada 2012 Ogólnopolską Kolejową akcję zbiórki krwi pn. „Kolejarze potrzebującym” . Aktywnie uczestniczymy w tej corocznej akcji oddając przez te 6 lat w sumie 128 litrów krwi. Uczestniczyliśmy w akcji oddawania honorowo krwi organizowanej przez zaprzyjaźniony klub ze spółdzielni mieszkaniowej im Jana Zamoyskiego jak i akcji zorganizowanej przez klub HDK przy UG Zamość w Miejscowości Mokre, Wólka Wieprzecka i w budynku UG. Krwiodawca to nie tylko osoba oddająca krew to człowiek posiadający w większości rodziny posiadający zainteresowania i pasje. Klub stara się zaspakajać potrzeby związane z wykorzystaniem czasu wolnego. W naszym Klubie działa sekcja turystyki. Dużą popularnością w śród pracowników LHS cieszą się cykl spacerów pod nazwą „Spotkania z przewodnikiem”. Zwiedzamy piękne miasto Zamość zapoznając się z jego zabytkami i historią. Jeździmy na Roztocze pociągiem i rowerami podziwiając jego uroki. Przez te lata odwiedziliśmy Susiec, Zwierzyniec, Krasnobród, Horyniec Zdrój. Od jedenastu lat aktywnie uczestniczymy w międzynarodowym rajdzie rowerowym Lubycza Królewska – Rawa Ruska. W roku 2017 byliśmy na wycieczce rowerowej na Roztoczu Wschodnim między innymi w pierwszej pustelni św Brata Alberta . Od 9 lat w ostatnią niedzielę lipca jesteśmy organizatorami Rajdu Rowerowego SUSEŁ. Patronat nad rajdem co roku obejmują Prezes LHS pan Tracichleb Zbigniew oraz Pan Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński oraz Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność. Przez te 9 lat w rajdzie rowerowym wzięło udział 1006 osób byli to pracownicy LHS, krwiodawcy, mieszkańcy Gminy Zamość oraz wielu miast Polski. Za pomoc w bezpiecznym przeprowadzeniu rajdu bardzo dziękuje Komendzie Policji wydział Ruchu drogowego Panie Naczelniku dzięki, panu doktorowi Jerzemu Szarudze, panu Ryszardowi Śliwie za zabezpieczenie medyczne i karetkę, Pragnę podziękować druhom z OSP Skokówka, Białowoli, Lipska, Mokrego. Na trasie rajdu corocznie organizujemy konkurs plastyczny i wernisaż prac. Pragnę serdecznie podziękować Dyrekcji i paniom nauczycielkom szkoły podstawowej w Białowoli za zaproszenie dzieci do namalowania prac na temat promocji krwiodawstwa – podziękowania kieruję na ręce pani dyrektor Radlińskiej Bożeny. Nagrody dla dzieci uczestniczących w tym konkursie tradycyjnie i niezawodnie funduje Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Lublina, Gminny Ośrodek Kultury, Zarząd LHS.
Od czerwca 2012 mamy własną gablotę którą wykonał nasz kolega Piotr Dołba. Obecnie w gablocie prezentujemy puchary, odznaczenia i inne nagrody, którymi nasi krwiodawcy byli nagradzani. Na tablicach ogłoszeń w przedsiębiorstwie LHS często znajdziemy informacje, zaproszenia na różnego rodzaju wycieczki, spacery z przewodnikiem po zabytkach miasta Zamościa czy zaproszenia na rajdy rowerowe które mają za zadanie zapoznanie krwiodawców – pracowników LHS z pięknem , historią naszego miasta – regionu. Zwiedzaliśmy miejsca pamięci narodowej takich jak Rotunda czy obóz zagłady w Bełżcu, byliśmy 3 razy w muzeum skamieniałych drzew w Siedliskach gdzie zapaliliśmy znicz pamięci na grobie pierwszego Prezesa PCK Pawła Sapiehy. Dwa razy zorganizowaliśmy wycieczkę na Grzędę Sokalską zwiedzając takie miejscowości jak : Dołhobyczów, Dłużniów, Żniatyn, Chłopiatyń Budynin podziwiając drewniane cerkiewki. Te wszystkie poczynania byłe możliwe dzięki poparciu i wsparciu finansowym Prezesa LHS Pana Zbigniewa Tracichleba. Panie Prezesie powiem krótko dziękujemy. Przez te 15 lat oddawania krwi członkowie klubu HDK 1520 oddali 516 litrów krwi. Najwięcej krwi oddali : Budzyński Marian, 140 litrów, Gorzkowski Zbigniew, Gurkało Stanisław, Sulima Leszek Skrzyński Sławomir, Bochenko Andrzej, Gorczyca Marek, Kuraś Marian, Czusz Adam, Trykacz Jerzy, Franczak Adam, Sarzyński Piotr, Gołębiowska Kamila Zaangażowanie, bezinteresowność naszych krwiodawców z klubu HDK 1520 jest zauważalna przez PCK, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, Zarząd LHS które wyróżniały naszych krwiodawców : 12 Krzyżami Zasługi, 12 odznaczeń Zasłużony dla Zdrowia Narodu, Kryształowym Sercem – tym najwyższym honorowym odznaczeniem PCK wyróżnieniem odznaczeni zostali Gurkało Stanisław, Budzyński Marian, Gorzkowski Stanisław. W roku 2015 mówiący te słowa został wyróżniony Orderem Odrodzenia Polski. Z ostatniej chwili 1. Kolega Szymon Gierało jest pierwszym w naszym klubie od którego pobrano w Warszawie dnia 06 listopada szpik kostny. 2. Prezydent RP Andrzej Duda za długoletnie honorowe oddawanie krwi oraz wiele lat pracy na rzecz rozwoju i popularyzowania krwiodawstwa przyznał koledze Marianowi Budzyńskiemu Złoty Krzyż Zasługi 3. Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłłza długoletnie honorowe oddawanie krwi oraz wiele lat pracy na rzecz rozwoju i popularyzowania krwiodawstwa przyznał koledze Adamowi Franczakowi Medal Zasłużony dla Zdrowia Narodu. – uroczyste wręczenie nastąpi 25 listopada w Lublinie. Szanowni Państwo. Krew to dar serca a także dar życia Dzięki takim ludziom jak Wy Szanowni Krwiodawcy możliwe jest ratowanie życia ciężko chorym, ofiarom wypadków, możliwe jest przeprowadzanie skomplikowanych operacji. Jestem pewien że osoby które dostały Waszą bezimienną krew jednym głosem z wdzięcznością mówią Dziękujemy. W dniu Waszego jubileuszu życzę Państwu wiele sukcesów, szczęścia w życiu osobistym dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności dla was i Waszych rodzin, które jestem pewien, że są dumne z Waszej postawy – Zbigniew Pietrynko

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *