Wstrzymanie planowych przyjęć pacjentów i zabiegów w Szpitalu JP II

Komunikat Dyrekcji Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu:

Zgodnie z poleceniem Wojewody Lubelskiego z dnia 12 marca 2020 r.,działającego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w podmiotach leczniczych, w tym w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu:

1) wstrzymane są przyjęcia planowe i zabiegi operacyjne, za wyjątkiem sytuacji dotyczących pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia,
2) zakazuje się odwiedzin pacjentów przez osoby spoza szpitala,
3) wstrzymuje się wizyty przedstawicieli medycznych i handlowych w szpitalach i poradniach przyszpitalnych.

Polecenie Wojewody Lubelskiego podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Aktualne wiadomości o dalszej działalności naszej placówki znajdą
Państwo na stronie: www.szpital.zam.pl.

Dr Ryszard Pankiewicz
Z-ca dyrektora ds. Strategii Rozwoju, Marketingu i Komunikacji

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *