Wspomnienia świadków historii i ich rodzin

Historia to pamięć. Na historię składają się wydarzenia naszych rodzin, które wplątują się w
losy naszego narodu. Każde państwo tworzy własną historię naznaczoną niekiedy wojną,
okrucieństwem, a nawet bestialstwem. Na przestrzeni ostatniego wieku cały świat
doświadczył wydarzeń, które odcisnęły piętno na bezbronnych ludziach. Świadectwa historii
należy zbierać i pielęgnować, by pamięć o minionych wydarzeniach nie znikła, a co
najważniejsze by z tych wspomnień czerpać wiedzę i nie pozwolić by historia „zatoczyła
koło” i powtórnie świat doświadczył wojen, mordów, ludobójstwa oraz wszechogarniającego
zła i nienawiści. Każde świadectwo jest bezcenne – współtworzy mapę naszej narodowej
pamięci. Dlatego my jako potomkowie historii zbieramy różne głosy żyjących jeszcze
świadków i ich dzieci o latach wojny, okupacji, komunizmu.

Z inicjatywy Pana Dyrektora Waldemara Leszczyńskiego w Bursie Międzyszkolnej nr 2 w
Zamościu odbyło się wydarzenie zatytułowane „Wspomnienia świadków historii i ich
rodzin”. Spotkanie to zapowiedź obchodów wydarzeń z 11 lipca 1943 roku tzw. „Krwawej
Niedzieli”. Akcji stanowiącą kulminację ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów
ukraińskich na ludności polskiej Wołynia. Tego dnia Ukraińska Powstańcza Armia i
powiązane z nią formacje dokonały zbrojnego ataku na ponad 100 miejscowości
zamieszkiwanych przez Polaków w powiatach włodzimierskim, horochowskim i kowelskim.

Do podzielenia się wiedzą i wspomnieniami poproszono Pana Leszka Wójtowicza – poetę,
prozaika i dziennikarza „Kroniki Tygodnia”, z którym Pani Małgorzata Kitka nauczyciel –
wychowawca Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu w imieniu młodzieży przeprowadziła
wywiad.  Drugim prelegentem był Pan Henryk Rusiecki – Zabużak, który opowiedział
wspomnienia swojego ojca Mariana naocznego świadka wydarzeń na Wołyniu.

Spotkanie odbyło się w nawiązaniu do promocji książki Pani Anny Herbich – Zychowicz,
która w 2018 roku w Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu promowała książkę
„Dziewczyny z Wołynia”, twierdząc, że „to bardzo trudna tematyka – najtrudniejsza do
napisania”.

Na spotkanie „Wspomnienia świadków historii i ich rodzin” przybyli m.in. Pan Bogusław
Lizut – Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury i Sportu Rady Miejskiej, Pani Zofia Szwal
ze Stowarzyszenia Upamiętnienia Polaków na Wołyniu, Pan Piotr Bartnik Dyrektor Książnicy
Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego, Pani Halina Zielińska zastępca Dyrektora
Książnicy Zamojskiej, w imieniu Dyrektora Archiwum Państwowego przybyła Pani Ewelina
Nawrocka, a także przedstawiciel Biblioteki Pedagogicznej, mieszkańcy miasta Zamość oraz
wychowankowie Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu. Wszyscy uczestnicy spotkania
niebywałą okazję wysłuchać również utwór pt. „Wołyń jest tu” w wykonaniu Pana Henryka
Rusieckiego jego syna i wnuka. Jak podkreśli zaproszeni goście należy pielęgnować i
spisywać wspomnienia świadków historii by nasi potomni narodu mieli rzetelną wiedzę na
temat wydarzeń z przeszłości.

Tekst nadesłany z Bursy Międzyszkolnej Nr 2 M. Kitka, fot. A. Zychal

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *