Uwaga kierowcy!

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Wydział Ewidencji Kierowców i Pojazdów UM Zamość informuje, że od 1 lipca 2015 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące wymagań w stosunku do osób, które kierowały pojazdem po spożyciu alkoholu.

Zgodnie z art. 99 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 roku poz. 155 z późn. zmianami),  Prezydent, w przypadku osoby, która kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, wyda decyzję administracyjną o skierowaniu jej na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Osoba skierowana na kurs reedukacyjny jest obowiązana do odbycia kursu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu, przedstawienia staroście zaświadczenia o ukończeniu kursu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu oraz do uiszczenia opłaty ewidencyjnej najpóźniej w dniu dostarczenia prezydentowi  zaświadczenia ( art. 101 ust 1 w/w ustawy ).

Prezydent wyda decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy, gdy osoba posiadająca prawo jazdy nie przedstawiła w wymaganym terminie zaświadczenia o ukończeniu tego kursu ( art. 102 ust 1 pkt 2 lit c  ustawy ).

Kurs w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii będzie prowadzony  w formie wykładów przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

Źródło: Newsletter Zamościa 05/06/2015

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *