Urząd Miasta Zamość wydłuża godziny pracy od poniedziałku, 19 października

Od poniedziałku, 19 października aż do odwołania, urząd pracuje do godziny 18:00. W dalszym ciągu obowiązują ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów.

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Miasta Zamość z dn. 14 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmianowego systemu czasu pracy oraz pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Zamość, praca w Urzędzie będzie prowadzona na dwie zmiany.

Interesanci będą obsługiwaniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 12:30 i 13:00- 18:00.

Wyjątkiem jest Urząd Stanu Cywilnego, który będzie obsługiwał interesantów w godzinach 7:30- 12:00 i 13:00- 15:30.

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy codziennie (w dni robocze) od godz. 12.30 do godz. 13.00 dokonywana będzie dezynfekcja i wietrzenie pomieszczeń Urzędu. Podczas prowadzenia dezynfekcji na terenie Urzędu mogą przebywać tylko pracownicy sekcji obsługi Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, interesanci nie będą w tym czasie obsługiwani.

W dalszym ciągu obowiązują ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów w Urzędzie Miasta Zamość wprowadzone zarządzeniem nr 243/2020 Prezydenta Miasta Zamość z 8 października 2020 r. Zmiana w sposobie funkcjonowania jest podyktowana koniecznością zminimalizowania narażania zdrowia zarówno mieszkańców, jak i pracowników Urzędu Miasta Zamość.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *