Koncert 35-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”

W Zamojskim Domu Kultury w wyremontowanej sali widowiskowej 30 września (czwartek) o godzina 18:00 odbył się galowy, jubileuszowy koncert 35-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” pt.,, Korowodem roztańczonym”

Zespół Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” zaprezentował zebranej publiczności tańce spod Zamościa, wiązankę tańców lubelskich, tańce podlaskie, biłgorajskie, chełmskie,lasowiacki, wiązankę tańców spod Rzeszowa, krakowiaki, polonez szlachecki, tańce lachów sądeckich, tańce opoczyńskie, łowickie, kaszubskie, mazury ułańskie. W koncercie uczestniczyły wszystkie grupy taneczne jak też tancerze, którzy wcześniej tańczyli w Zespole Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” w młodości.

Na zakończenie kierownik artystyczny i choreograf – Jolanta Kalinowska-Obst oraz pracownicy przy Zespole otrzymali wyróżnienie od władz Województwa Lubelskiego , Zamościa, Senatora i Powiatu Zamojskiego.

Zespół Pieśni i Tańca ”Zamojszczyzna” 1985-2009

Zespół Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” powstał w 1985 roku w wyniku starań dyrekcji Wojewódzkiego Domu Kultury Stanisława Rudego i Ireny Kozubowskiej. Dzięki przychylności temu przedsięwzięciu ówczesnej dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego pani Zofii Piłat, WDK otrzymał dodatkowe etaty i środki na zakup instrumentów muzycznych i strojów. Szczęśliwy los sprawił, że w tym czasie do Zamościa powróciła Jolanta Kalinowska-Obst, absolwentka wydziału Pedagogiki, członkini Zespołu Pieśni i Tańca UMCS, osoba z dużym zaangażowaniem, niezwykle utalentowana, z odziedziczonym po swojej babce, znanej animatorce kultury, umiłowaniem pracy z  dziećmi i młodzieżą. Objęła ona swoją opieką zespół, co szybko owocowało. Więcej o historii Zespołu przeczytamy TUTAJ

Koncert prowadzili Kasia Figura i Andrzej Lewczyk.

Organizację koncertu wsparli: Miasto Zamość, Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Starostwo Powiatowe Zamość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.