Uproszczenia i zmiany cen biletów MZK

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Od lipca br. Miejski Zakład Komunikacji w Zamościu wprowadza uproszczenia i zmienia cennik biletów autobusowych. Szykują się obniżki cen.

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu wprowadza uproszczony system biletów z jednoczesnym zwiększeniem zakresu uprawnień pasażerskich oraz wprowadza „bilet seniora” dla osób, które ukończyły 70. rok życia.

Wspomniane uproszczenie polegać ma na zwiększeniu swobody korzystania z komunikacji miejskiej, ponieważ bilet miesięczny/semestralny będzie uprawniał do korzystania z komunikacji miejskiej w obrębie całej strefy we wszystkie dni tygodnia. Dodatkowo, bilet szkolny semestralny letni, uprawniać będzie do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej w okresie wakacji (od 1 lipca do 31 sierpnia).

Obniżeniu ulegnie cena biletów szkolnych miesięcznych i semestralnych dla uczniów szkół podstawowych o ok 40% oraz gimnazjalnych o ok 10%.

Ze sprzedaży wycofany zostanie bilet miesięczny sieciowy nie ważny w soboty i niedziele, natomiast  bilet miesięczny sieciowy ważny w soboty i niedziele potanieje o 12%.

Z uwagi na brak zainteresowania klientów, wycofane zostaną ze sprzedaży bilety: na okaziciela, 14-dniowy,  12-godzinny oraz bilet rodzinny.

Nową formą biletu jest okresowy bilet seniora, który uprawnia do korzystają z całej sieci w okresie kwartalnym za cenę 60 zł.

Z przeprowadzonej analizy sprzedaży biletów wynika, że przy wprowadzeniu nowej oferty biletów, wpływy pozostaną na niezmienionym poziomie pomimo obniżenia cen biletów okresowych.

Ponadto w związku z brakiem możliwości zbilansowania kosztów funkcjonowania komunikacji w obszarze pozamiejskim nieznacznej podwyżce ulegają ceny biletów w strefie 2 i 3.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *