Umowa na rozbudowę zoo już podpisana

10 maja Miasto Zamość reprezentowane przez prezydenta Andrzeja Wnuka podpisało umowę z Wykonawcą- Konsorcjum firm (Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe INWEX Sp. z o.o. ze Szczebrzeszyna – Lider Konsorcjum i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDOMEX Sp. z o.o. z Białej Podlaskiej– Partner Konsorcjum) reprezentowane przez Czesława Batorskiego Dyrektora- Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe INWEX Sp. z o.o. i Aleksandra Batorskiego– Prokurenta w Spółce na rozbudowę ogrodu zoologicznego im. S. Milera w Zamościu.

Projekt pn. „Budowa obiektów dla zwierząt zagrożonych wyginięciem na terenie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu, pełniącego funkcję przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen – kontynuacja projektów zrealizowanych w latach 2009-2015, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego” jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej.

Całkowita wartość projektu to 30.953.224,60 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020: 18.695.403,31 zł.

Wykonawcą jest Konsorcjum firm:

1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe INWEX Sp. z o.o., Brody Małe 2c, 22-460 Szczebrzeszyn – Lider Konsorcjum

2) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDOMEX Sp. z o.o., ul. Brzeska 156, 21-500 Biała Podlaska – Partner Konsorcjum

Menadżer Projektu (nadzór inwestorski) – Konsorcjum firm:

1) MBJ CORPORATION Sp. z o.o., ul. Trojańska 7 lok. 004, 02-261 Warszawa – Lider Konsorcjum,

2) Mariusz Gniadek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Projektowanie, nadzór, budownictwo, Mariusz Gniadek”, miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Górna 19A lok. 2, 25-415, Kielce – Partner Konsorcjum

Projektanci:

1) Rafał Sieraczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „RYSY Architekci Rafał Sieraczyński”, miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadło

2) Jerzy Bancer, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Jerzy Bancer, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SANEKO”,  miejsce wykonywania działalności gospodarczej: Babin 207, 24-200 Bełżyce.

Główny cel projektu:

Zachowanie i ochrona ex situ zwierząt zagrożonych wyginięciem, co zostanie osiągnięte dzięki zwiększeniu możliwości zamojskiego Ogrodu Zoologicznego w zakresie hodowli zwierząt oraz zwiększenie atrakcyjności zamojskiego ZOO.

Zakres prac:

1)      Budowa budynku dla flamingów i arui oraz woliery dla flamingów i wybiegu dla arui

2)      Budowa budynku z wybiegiem dla gorali oraz woliery dla wielkich ptaków drapieżnych

3)      Budowa budynku ptaszarni z zimowiskiem oraz wolierą zewnętrzną

4)      Budowa zespołu budynków i wybiegów dla zwierząt Ameryki: piesków preriowych, mrówkojadów olbrzymich, leniwców, aguti, wikunii, mar patagońskich i nandu, dikdików  oraz dla zwierząt Afryki:  świń rzecznych i guźców oraz wybiegów dla antylopy afrykańskiej i osła somalijskiego

5)      Budowa kuchni dla zwierząt wraz z zapleczem magazynowym i technicznym

6)      Budowa budynku gospodarczego, miejsca gromadzenia odpadów z ZOO, miejsca pod chłodnię UPPZ (uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego), kompostowników

7)      Budowa tuneli szklarniowych

8)      Zagospodarowanie, urządzenie i uzbrojenie terenu (alejki spacerowe, przebudowa i rozbudowa instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ciepłowniczej, gazowej, elektrycznej oraz teletechnicznej, w tym instalacja nagłośnienia i monitoringu, rozbiórka starych obiektów takich jak: wiata na liściarkę, stodoła, kuchnia.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 2020-11-30          

Wizualizacje: „RYSY Architekci Rafał Sieraczyński”

inf. i fot.: UM Zamość
wizualizacja:  “RYSY Architekci Rafał Sieraczyński”.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *