Umowa na rozbudowę zoo już podpisana

10 maja Miasto Zamość reprezentowane przez prezydenta Andrzeja Wnuka podpisało umowę z Wykonawcą- Konsorcjum firm (Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe INWEX Sp. z o.o. ze Szczebrzeszyna – Lider Konsorcjum i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDOMEX Sp. z o.o. z Białej Podlaskiej– Partner Konsorcjum) reprezentowane przez Czesława Batorskiego Dyrektora- Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe INWEX Sp. z o.o. i Aleksandra Batorskiego– Prokurenta w Spółce na rozbudowę ogrodu zoologicznego im. S. Milera w Zamościu.

Projekt pn. „Budowa obiektów dla zwierząt zagrożonych wyginięciem na terenie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu, pełniącego funkcję przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen – kontynuacja projektów zrealizowanych w latach 2009-2015, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego” jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej.

Całkowita wartość projektu to 30.953.224,60 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020: 18.695.403,31 zł.

Wykonawcą jest Konsorcjum firm:

1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe INWEX Sp. z o.o., Brody Małe 2c, 22-460 Szczebrzeszyn – Lider Konsorcjum

2) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDOMEX Sp. z o.o., ul. Brzeska 156, 21-500 Biała Podlaska – Partner Konsorcjum

Menadżer Projektu (nadzór inwestorski) – Konsorcjum firm:

1) MBJ CORPORATION Sp. z o.o., ul. Trojańska 7 lok. 004, 02-261 Warszawa – Lider Konsorcjum,

2) Mariusz Gniadek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Projektowanie, nadzór, budownictwo, Mariusz Gniadek”, miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Górna 19A lok. 2, 25-415, Kielce – Partner Konsorcjum

Projektanci:

1) Rafał Sieraczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „RYSY Architekci Rafał Sieraczyński”, miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadło

2) Jerzy Bancer, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Jerzy Bancer, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SANEKO”,  miejsce wykonywania działalności gospodarczej: Babin 207, 24-200 Bełżyce.

Główny cel projektu:

Zachowanie i ochrona ex situ zwierząt zagrożonych wyginięciem, co zostanie osiągnięte dzięki zwiększeniu możliwości zamojskiego Ogrodu Zoologicznego w zakresie hodowli zwierząt oraz zwiększenie atrakcyjności zamojskiego ZOO.

Zakres prac:

1)      Budowa budynku dla flamingów i arui oraz woliery dla flamingów i wybiegu dla arui

2)      Budowa budynku z wybiegiem dla gorali oraz woliery dla wielkich ptaków drapieżnych

3)      Budowa budynku ptaszarni z zimowiskiem oraz wolierą zewnętrzną

4)      Budowa zespołu budynków i wybiegów dla zwierząt Ameryki: piesków preriowych, mrówkojadów olbrzymich, leniwców, aguti, wikunii, mar patagońskich i nandu, dikdików  oraz dla zwierząt Afryki:  świń rzecznych i guźców oraz wybiegów dla antylopy afrykańskiej i osła somalijskiego

5)      Budowa kuchni dla zwierząt wraz z zapleczem magazynowym i technicznym

6)      Budowa budynku gospodarczego, miejsca gromadzenia odpadów z ZOO, miejsca pod chłodnię UPPZ (uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego), kompostowników

7)      Budowa tuneli szklarniowych

8)      Zagospodarowanie, urządzenie i uzbrojenie terenu (alejki spacerowe, przebudowa i rozbudowa instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ciepłowniczej, gazowej, elektrycznej oraz teletechnicznej, w tym instalacja nagłośnienia i monitoringu, rozbiórka starych obiektów takich jak: wiata na liściarkę, stodoła, kuchnia.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 2020-11-30          

Wizualizacje: „RYSY Architekci Rafał Sieraczyński”

inf. i fot.: UM Zamość
wizualizacja:  “RYSY Architekci Rafał Sieraczyński”.

Umowa na rozbudowę zoo już podpisana
Umowa na rozbudowę zoo już podpisana
Umowa na rozbudowę zoo już podpisana

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *