Studiuj unikalny kierunek: rynek sztuki i zarządzanie w kulturze w Akademii Zamojskiej

Akademia Zamojska otrzymała pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz pozwolenie Ministerstwa Edukacji i Nauki na uruchomienie studiów I stopnia (licencjackich) oraz II stopnia (magisterskich) na nowatorskim kierunku RYNEK SZTUKI I ZARZĄDZANIE W KULTURZE.

Program studiów obejmuje zróżnicowane formy zajęć o charakterze teoretycznym, konwersatoryjnym, warsztatowym i analityczno-praktycznym. Studenci będą uczestniczyć również w objazdach naukowych do ważnych pod względem artystycznym miejsc w Polsce i za granicą. Zajęcia poprowadzą historycy sztuki, osoby zawodowo związane z rynkiem sztuki, analitycy rynku, eksperci różnych dziedzin rzemiosła artystycznego oraz kuratorzy muzealni.

Studia przygotowują studentów do pracy m.in. jako: historycy sztuki, muzealnicy, pracownicy galerii, rzeczoznawcy, opiekunowie kolekcjonera, specjaliści sprzedaży internetowej, aukcyjnej oraz analizy i rozwoju rynku sztuki i antykwariusze.

Absolwenci studiów I stopnia na tym kierunku otrzymają tytuł licencjata, zaś absolwenci studiów II stopnia tytuł magistra.

Absolwenci kierunku rynek sztuki i zarządzanie w kulturze będą mogli znaleźć zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej oraz w sektorze prywatnym związanym z wystawiennictwem, kolekcjonerstwem, handlem, doradztwem, w muzeach i galeriach sztuki, urzędach konserwatorskich, placówkach zajmujących się dokumentacją zabytków sztuki, wydziałach kultury administracji państwowej i samorządowej, domach kultury, mediach, domach aukcyjnych i handlu antykwarycznym, a także wszędzie tam, gdzie przydatna lub wymagana jest szeroka wiedza o kulturze europejskiej (np. usługi turystyczne).

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *