Stan powietrza w Zamościu

W ubiegłym tygodniu, w dniach 14-17 lutego, odnotowano przekroczenia dopuszczalnych poziomów pyłu PM10. Dobowe wartości wynosiły od 58 do 107 µ/m³ (dopuszczalny poziom 50 µ/m³). W styczniu w Zamościu łącznie stwierdzono 10 dobowych przekroczeń.
Automatyczna stacja monitoringu powietrza znajduje się przy ul. Hrubieszowskiej 69A – w siedzibie delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Pył PM10 to mieszanina bardzo drobnych cząstek stałych i ciekłych (tlenki siarki i azotu, amoniak, metale ciężkie, benzo(a)piren) – ziarna mają grubość poniżej 10 mikrometrów.
Za zanieczyszczenia odpowiadają głównie procesy nieefektywnego spalania paliw stałych w indywidualnych kotłowniach. W tym roku na wymianę kotłów c.o. Urząd Miasta Zamość wyda 300 000 zł.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *