SOLARIS w Zamościu

Miasto Zamość podało informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem procedury określonej Prawo zamówień publicznych pn. ,, Dostawa niskoemisyjnego taboru autobusowego dla Miasta Zamość ”

Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty wykonawcy SOLARIS Bus & Coach S.A. ul.Obornicka 46 Bolechowo-Osiedle 62-005 Owińska

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca przedłożył ofertę, który przedstawia najkorzystniejszy bilans cen i innych kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji określonych warunków zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów – łącznie 96 pkt

 

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *