Ruszy budowa łącznika

Przekazano plac budowy wykonawcy łącznika między ulicami Karola Namysłowskiego, a ul. Prostą w Zamościu. Nowa jezdnia o dł.631m. będzie miała swój początek od skrzyżowania ulicy Kilińskiego z ul.Namysłowskiego (okolice Zakładów Zbożowych) i będzie prowadzić do skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Prostą (przez tereny po dawnym Zakładzie Odzieżowym „Delia”).

Powstaną chodniki i ścieżka rowerowa, a istniejące skrzyżowanie ulicy Prostej z ul. Wyszyńskiego zostanie przekształcone w rondo. Zaplanowano budowę dwóch zatok autobusowych, a także nowego oświetlenia, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i teleinformatycznej. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Zamościu. Wartość inwestycji to 6 910 112,83 zł brutto.  Zakończenie prac przewidziano na 31.sierpnia 2018r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.