Rozbudowa sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury – ankieta

jpg_zdk

 

Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o udział w badaniu zainteresowania i zapotrzebowania na nowe produkty i usługi kulturalne oferowane przez Zamojski Dom Kultury.

Aby wziąć udział w badaniu należy kliknąć w poniższy link, wypełnić ankietę i kliknąć Prześlij.

https://docs.google.com/forms/d/1Rx1lRrv1DRuYFLINo5JFDIw7BLvzyXUOjZELmUBMrf4/viewform

Przeprowadzona analiza i wyniki badania posłużą nam do zdefiniowania Państwa potrzeb oraz popytu na wzbogaconą i poszerzoną ofertę kulturalną oraz aplikowanie o środki finansowe na przebudowę Zamojskiego Domu Kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Janusz Nowosad
Dyrektor Zamojskiego Domu Kultury

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.