Rekrutacja do miejskich przedszkoli jeszcze bardziej przez Internet

Niebawem rozpocznie się w Zamościu nabór do miejskich przedszkoli. Od 23- 27 marca rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkola i chcą kontynuować edukację przedszkolną w tej samej placówce, muszą złożyć pisemną deklarację. Niezłożenie dokumentu w terminie, oznacza konieczność ponownego przystąpienia do procesu rekrutacji.

Do tej pory rodzice wypełniali elektronicznie deklarację kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola (na stronie http://www.nabor.pcss.pl/zamosc/ ), a następnie wydrukowaną zanosili do placówki.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej, kiedy wychodzenie z domu należy ograniczyć do minimum, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zamość zalecił dyrektorom placówek, by ułatwili rodzicom proces rekrutacji.

–  W związku z zawieszeniem działalności szkół i przedszkoli, wynikającym z zagrożenia rozprzestrzenienia się koronawirusa, proponujemy wykorzystać możliwości jakie daje Internet. Rozwiązań jest wiele: do przedszkola można wysłać zdjęcie lub skan wypełnionej deklaracji, a następnie potwierdzić jej złożenie w rozmowie telefonicznej z pracownikiem przedszkola. Kiedy sytuacja epidemiczna w kraju unormuje się, będzie czas na uzupełnienie i dostarczenie do właściwej jednostki dokumentów w wersji papierowej- wyjaśnia dyrektor wydziału Agnieszka Kowal.

Szczegółowe informacje i zasady rekrutacji można znaleźć na stronach internetowych miejskich przedszkoli.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *