Radni PIS w sprawie budżetu Miasta Zamościa na 2018 r

  W dniu 15 stycznia br. w Biurze Poselskim Posła Sławomira Zawiślaka odbyła się konferencja prasowa Klubu Radnych PiS w Zamościu poświęcona m.in. budżetowi Miasta Zamościa na 2018 r. (zdjęcia z konferencji ze zgodą na ich publikację przesyłamy w załączeniu). W konferencji uczestniczył także Poseł Sławomir Zawiślak.

 Jak poinformował uczestników konferencji Radny Jan Obszański, zgodnie z założeniami wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2030 w roku 2018 osiągnięty zostanie ujemny wynik budżetu, opiewającego na kwotę ponad 29 milionów zł. W przyjętym przez 12 sprzyjających Prezydentowi Radnych budżecie planuje się zatem emisję obligacji oraz zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości ponad 41 milionów zł. Taką kwotę, która w przyszłości będą musieli spłacić mieszkańcy miasta Zamościa. Tylko na samą spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych przeznaczonych zostanie ponad 11 milionów zł natomiast kwota długu osiągnie rekordowy poziom ponad 114 milionów zł. W 2019 roku będzie to już ponad 147 milionów zł. Ostatecznie jednak to nie Prezydent i Radni głosujący za tym budżetem będą spłacać ten astronomiczny dług tylko mieszkańcy miasta, na co nie ma i nie będzie zgody Klubu Radnych PiS.
 Zdaniem Radnych PiS aby ocenić realność Wieloletniej Prognozy Finansowej z 2018 roku należy popatrzeć na realizację zamierzeń Pana Prezydenta w latach poprzednich. W każdym roku działalności Rady Miasta przedkładano im wieloletnią prognozę finansową bez uzasadnienia realizacji celów. Radni odnosili się zatem do proponowanych prognoz w oderwaniu od rzeczywistości, bowiem praktyka była zawsze inna niż plany.

 Powszechnie wiadomo, że środki finansowe niezbędne do realizacji inwestycji w 2018 roku zostały pozyskane z różnych źródeł. Przykładem  skutecznego działania  na rzecz Miasta Zamościa jest także aktywność Posła Sławomira Zawiślaka, który od lat skutecznie o nie zabiega.

Podsumowując, budżet 2018 roku to budżet opiewający na kwotę ponad 400 milionów  z przewidywanymi wydatkami majątkowymi w wysokości ponad 97 milionów  zł oraz planowanym na  koniec roku długiem w kwocie ponad 114 milionów zł. Plan wydatków dla jednostek kultury znalazł się na poziomie 2017 roku. Poziom finansowania kultury jest zatem niewystarczający. Nie przewidziano także podwyżek wynagrodzeń  dla pracowników zamojskiej kultury. Klub Radnych PiS dostrzega także pilną potrzebę regulacji oraz podwyżek wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi przedszkoli, szkół i placówek oświatowych Zamościa. Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Zamość nie mogą zaakceptować pomijania ww. pracowników kultury oraz pracowników administracji i obsługi zamojskiej oświaty przy podwyższaniu wynagrodzeń.

 Pesymizmem napawa również fakt, że budżet 2018 roku koncentruje się na inwestycjach, które nie spowodują zwiększenia dochodów budżetu Miasta Zamościa. Radni  głównie jednak z nadzieją liczą na skuteczną realizację inwestycji zwiększającej atrakcyjność Podstrefy Zamość SSE EURO-PARK Mielec przy ul. Strefowej. Inwestycja ta może przysporzyć miastu dochodów oraz uatrakcyjnić ofertę o dobrze płatne miejsca pracy. Pojawia się jedynie pytanie czy środki przeznaczone na tą inwestycję zostaną faktycznie przyznane?
 Zdaniem Radnych niestety Budżet Miasta Zamościa  na 2018 rok nie rozwiązuje żadnego strategicznego problemu społecznego takiego jak bezrobocie, brak miejsc pracy, brak wystarczającej liczby mieszkań, ani ekonomicznego faktu, jak niskie dochody mieszkańców. Ponadto nie daje przesłanek do ich rozwiązania w latach następnych. Mając na uwadze powyższe a także fakt, że Pan Prezydent konsekwentnie nie realizuje postulatów i wniosków Klubu Radnych PiS, zwłaszcza inwestycyjnych, służących mieszkańcom miasta, Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Zamość nie mogli poprzeć uchwalenia Budżetu Miasta Zamościa 2018 roku w takim kształcie.

 Poniżej zamieszamy wykaz części wniosków Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, które pomimo tak wysokiego budżetu i rekordowo wysokiego zadłużenia w budżecie na rok 2018 nie zostały przez Pana Prezydenta Andrzeja Wnuka uwzględnione.

  • W budżecie miasta nie zagwarantowano środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń pracowników jednostek kultury w Zamościu oraz pracowników administracji i obsługi zamojskich jednostek oświatowych.
  • Radni oczekują, że w tym roku, po upływie trzech lat, w końcu powstanie inkubator przedsiębiorczości oraz Centrum Integracji Społecznej, które zostało wprawdzie powołane, ale nie działa. Nadal nie powołano także fundacji rozwoju lokalnego, na realizację czeka także rządowy program mieszkanie plus.
  • W budżecie nie przeznaczono środków na remont ulicy Krzywej oraz Kmicica a także na budowę ulicy Cichej. Nie zagwarantowano środków na odwodnienie i remont ulicy Włościańskiej,  w szczególności odcinka od ulicy Królowej Jadwigi. Nie uwzględniono także wniosków Radnych PiS dotyczących infrastruktury drogowej, które to znacząco wpływają na poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, tj. dot. wyjazdu z ulicy Granicznej do Lubelskiej, budowy ronda Żdanowska-Sienkiewicza, budowy łączników pomiędzy ulicami Milejewa-Sikorskiego oraz Brzozowa – Dwernickiego a także budowy chodnika między ul. Sowińskiego a Akacjową.
  • Radni oczekują także na właściwy, korzystny dla wszystkich klubów, podział środków na kluby sportowe, ze szczególnym uwzględnieniem Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Padwa” i Klubu Sportowego Hetman Zamość.
  • W budżecie na 2018 rok nie zabezpieczono środków na budowę wielofunkcyjnego boiska przy II LO w z Zamościu, które to liceum praktycznie nie posiada tak potrzebnej infrastruktury sportowej. Konieczna jest również rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o bazę rehabilitacyjną i sportową, by mógł on realizować swoje zadania statutowe w tym zakresie.
  • W roku 2018 nie przewidziano obniżek opłat za wodę, ścieki oraz wywóz śmieci.
 Pod koniec konferencji  Radny Dariusz Zagdański, w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Zamość, mając na uwadze liczne sugestie, potrzeby mieszkańców miasta dotyczące obniżenia cen biletów, a także poszerzenia kręgu osób, które mają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami MZK w Zamościu, przedstawił uczestnikom konferencji inicjatywę projektu uchwały w sprawie ustalenia cen za przewóz środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka  z o.o. w Zamościu. Uchwała miałaby być wprowadzona z uwagi na brak inicjatywy Pana Prezydenta, który  w swoim programie wyborczym – Umowie dla Zamościa – obiecywał mieszkańcom miasta obniżenie cen biletów MZK, m.in. do 2 zł (cena za bilet normalny). Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem przesyłamy w załączeniu.
 Główne zmiany cen biletów i osób uprawnionych  do bezpłatnych przejazdów zostały wyartykułowane  w uzasadnieniu do projektu uchwały. Pomimo, że dziesięciu Radnych w dniu 28 grudnia 2017 roku głosowało przeciw uchwale Klubu Radnych PiS, ww. liczą, że ci Radni, po dokonanej autorefleksji, zagłosują za projektem w ich opinii bardzo dobrej dla mieszkańców miasta Zamość uchwały.
  Najważniejsze zmiany dot. ww. uchwały.

1.Wprowadzenie obniżki cen biletów jednorazowych  w I strefie (miejskiej) oraz na przejazd wyłącznie w strefie II lub III
– bilet normalny stara cena 2,70 zł, nowa cena biletu 2,20 zł – obniżka 50 groszy
– bilet ulgowy stara cena 1,35, nowa cena biletu 1,10 zł – obniżka o 25 groszy

2. Obniżenie cen biletów czasowych 1 godzinnych w I strefie  ( miejskiej ) oraz na przejazd  wyłącznie w strefie II lub III
– bilet normalny stara cena 3,00 zł, nowa cena 2,50 zł
– bilet ulgowy stara cena 1,50 zł, nowa cena 1,25 zł

   3. Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji dla osób, które ukończyły 60 rok życia za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.  

   W dniu 17 stycznia br. projekt ww. uchwały trafił do Przewodniczącego Rady Miasta Zamość Wojciecha Matwiejczuka.
    Podczas konferencji padło również pytanie dot. budowy Filharmonii w Zamościu. W im. Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Zamość odpowiedzi na nie udzielił Radny Dariusz Zagdański, który stwierdził że zdaniem Radnych samorząd powinien partycypować w kosztach budowy ww. obiektu poprzez chociażby udostepnienie gruntu. Dodatkowo inwestycja powinna być realizowana ze środków zewnętrznych, krajowych lub unijnych. Dobrym pomysłem byłoby również przedstawienie realizacji tej inwestycji poprzez zawarcie porozumienia z miastem partnerskim Schwäbisch Hall w kwestii jej budowy.

 Radni Klubu PiS Rady Miasta Zamość

sdr

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *