Przyznanie środków finansowych na wypłatę zasiłków dla rodzin podtopionych

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Wojewoda Lubelski przyznał Miastu Zamość środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł.  Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej . Pomoc skierowana jest dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego – podtopień powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu dnia dniu 26.05.2015 r.

Zasiłki celowe są przeznaczone  dla rodzin, które w wyniku ww. zdarzeń  poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i z uwagi na szczególnie trudną sytuację życiową i nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb bytowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *