Przetarg na IV etap kanalizacji ul. Starowiejskiej

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Miasto Zamość ogłosiło przetarg nieograniczony na wykonanie IV etapu kanalizacji ul. Starowiejskiej.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę kolektora deszczowego od istniejącej studni do studni w ul. Legionów o łącznej długości 113,2 m. Nowy kolektor zaprojektowano po trasie istniejącego, który będzie zdemontowany.

Na trasie wykonywanych robót występują grunty słabonośne i nawodnione w związku z czym wykonawca powinien przewidzieć odwadnianie wykopów stosownie do zastanej w danym okresie sytuacji gruntowo-wodnej.

Info.: Newsletter 03/02/2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.