Przedsiębiorcy – LWK OHP zaprasza do wsółpracy

Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy ogłosiła przetarg na roboty budowlane w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja internatów Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy” realizowanego w ramach RPO WL, działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.
Link do ogłoszenia: https://ohplublin.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D161
Wejście także przez stronę www.lubelska.ohp.pl → BIP → Zamówienia publiczne → 2018.
Wkrótce pojawią się ogłoszenia dotyczące innych projektów:
– „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Hufców Pracy” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, poddziałanie 1.3.1 Zmniejszenie emisyjności gospodarki
– „Wyposażenie warsztatów Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zamościu” w ramach RPO WL, działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego – projekt dotyczy utworzenia i wyposażenie 2 nowych pracowni w OSIW w Zamościu: mechanika pojazdów samochodowych i montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Zapraszamy potencjalnych wykonawców do odwiedzania naszej strony BIP i składania ofert w przetargach, które niebawem ogłosimy.

Lubelska Wojewódzka Komenda OHP
ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
e-mail lubelska@ohp.pl
www.lubelska.ohp.pl
Telefon do Zespołu zamówień publicznych: 81 524 51 08 wew. 15 i 13

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *