Konkurs plastyczny „Piękny uśmiech zdrowe zęby”

zeby

„Piękny uśmiech zdrowe zęby”  to kolejny konkurs plastycznych o zasięgu wojewódzkim organizowany już po raz piąty przez Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu we współpracy z Wielospecjalistycznym Centrum Stomatologicznym sp. z o.o  w Zamościu.

Konkurs ma na celu kształtowanie i promowanie postaw prozdrowotnych dzieci i młodzieży, promocja zdrowia oraz minimalizacja wpły­wu chorób jamy ustnej na ogólny stan osób szczególnie narażonych na czynniki ryzyka choroby, kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu, oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych.

Serdecznie zapraszamy uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w w/w konkursie.

Na prace czekamy do dnia 31 stycznia 2016 r. Prace należy przesyłać/złożyć z dopiskiem: „Piękny uśmiech, zdrowe zęby” w sekretariacie organizatora: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego, 22-400 Zamość, ul. Kamienna 20

Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie internetowej:
http://mdk.zam.pl/G-CMS/front/1/aktualnosci/piekny_usmiech_zdrowe_zeby_regulamin_konkursu_plastycznego

Advertisements