Projekty w ZSP4 Zamość

1 marca 2018 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu (Budowlanka) rozpoczyna realizację projektu Zawodowe kształcenie zawodowe (nr umowy 219/RPLU.12.04.00-06-0020/17-00) dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu realizowane będą między innymi następujące zadania:

  • Organizacja staży/praktyk zawodowych dla uczniów – stypendia dla uczniów w wysokości ponad 1800 zł;
  • Doposażenie szkolnych pracowni przedmiotów zawodowych;
  • Zajęcia dla uczniów i obozy naukowe organizowane we współpracy z uczelniami wyższymi;
  • Organizacja kursów i szkoleń dla uczniów, nadających im nowe uprawnienia;
  • Organizacja kursów, szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych;

Dzięki realizacji projektu nastąpi zwiększenie szans na zatrudnienie 150 uczniów szkół zawodowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu poprzez organizację pozaszkolnych form doskonalenia zawodowego, staży/praktyk zawodowych u pracodawców oraz podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego. Termin zakończenia realizacji projektu to 31.10.2019r.

W chwili obecnej w ZSP Nr 4 Zamość realizowane są następujące projekty:

– „Postaw na kompetencje zawodowe” – projekt realizowany w ramach POWER  w formie staży zagranicznych dla uczniów;

– „Praktyka czyni mistrza” –projekt realizowany z programu ERASMUS +, którego głównym zadaniem jest nabycie nowych kompetencji podczas staży w Hiszpanii i Portugalii;

– „Udostępnienie obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych oraz doposażenie pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu” – realizowany w ramach Działania 13.7 Infrastruktura szkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *