Projekty w ZSP4 Zamość

1 marca 2018 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu (Budowlanka) rozpoczyna realizację projektu Zawodowe kształcenie zawodowe (nr umowy 219/RPLU.12.04.00-06-0020/17-00) dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu realizowane będą między innymi następujące zadania:

  • Organizacja staży/praktyk zawodowych dla uczniów – stypendia dla uczniów w wysokości ponad 1800 zł;
  • Doposażenie szkolnych pracowni przedmiotów zawodowych;
  • Zajęcia dla uczniów i obozy naukowe organizowane we współpracy z uczelniami wyższymi;
  • Organizacja kursów i szkoleń dla uczniów, nadających im nowe uprawnienia;
  • Organizacja kursów, szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych;

Dzięki realizacji projektu nastąpi zwiększenie szans na zatrudnienie 150 uczniów szkół zawodowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu poprzez organizację pozaszkolnych form doskonalenia zawodowego, staży/praktyk zawodowych u pracodawców oraz podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego. Termin zakończenia realizacji projektu to 31.10.2019r.

W chwili obecnej w ZSP Nr 4 Zamość realizowane są następujące projekty:

– „Postaw na kompetencje zawodowe” – projekt realizowany w ramach POWER  w formie staży zagranicznych dla uczniów;

– „Praktyka czyni mistrza” –projekt realizowany z programu ERASMUS +, którego głównym zadaniem jest nabycie nowych kompetencji podczas staży w Hiszpanii i Portugalii;

– „Udostępnienie obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych oraz doposażenie pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu” – realizowany w ramach Działania 13.7 Infrastruktura szkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Projekty w ZSP4 Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *