Program dożywiania na terenie miasta

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Wzrosła liczba osób objętych wsparciem w postaci dożywiania.

Osoby samotne i rodziny, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego w pomocy społecznej (813 zł. – osoba samotna, 684 zł. – na osobę w rodzinie)  mogą skorzystać z dożywiania w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Osoby dorosłe, które z różnych przyczyn nie są w stanie samodzielnie przygotować sobie posiłku korzystają z obiadów w kuchni społecznej Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Orlicz-Dreszera 2. Osoby, które nie korzystają z obiadów mogą mieć przyznane świadczenie pieniężne na żywność.

Dzieci w trakcie roku szkolnego mają zapewnione obiady w szkołach, przedszkolach i żłobku, natomiast w okresie wakacji ich rodzice korzystają ze świadczenia pieniężnego na zakup żywności dla nich.

Z pomocy żywnościowej w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu 2015 r. skorzystały 3 562 osoby, w tym 839 dzieci dożywianych było w szkołach, przedszkolach i żłobku, tj. o 27% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r.

Środki finansowe na realizację programu pochodzą z budżetu państwa oraz ze środków  własnych budżetu Miasta Zamość. W roku 2015 na realizację Programu zaplanowano kwotę 2. 225 000 zł.

Info.: Newsletter Zamościa 02/07/2015

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *