Program Aktywizacja i Integracja

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Program Aktywizacja i Integracja „PAI” to zintegrowane  działania urzędu pracy i ośrodka pomocy społecznej wspierane działaniami organizacji pozarządowej. Wszystko to w celu poprawy sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach tego programu odbywa się aktywizacja  zawodowa, czyli prace społecznie użyteczne, oraz integracja społeczna – grupowe poradnictwo i warsztaty trenerskie, mające na celu zmianę postawy bezrobotnego.

Program Aktywizacja i Integracja jest realizowany od 18 maja i potrwa do 30 listopada. Prowadzi go Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszenie „Nowa Szansa” w Zamościu dla 20 osób bezrobotnych zamieszkałych w Zamościu korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, posiadających III profil pomocy i realizujących kontrakt socjalny.

Bezrobotnemu za wykonywanie  prac społecznie użytecznych w wymiarze do 10 godzin tygodniowo/ 40 godzin miesięcznie –  przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,10 zł. za godzinę tj. miesięcznie 324 zł.

Prace społecznie użyteczne realizowane są w Środowiskowym Domu Samopomocy, w Zespole Szkół nr 6, w Książnicy Zamojskiej, w Ośrodku Sportu i Rekreacji, w Wydziale Gospodarki Komunalnej UM, w Stowarzyszeniu Nowa Szansa, u Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, w Domu Dziecka oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Uczestnicy programu będą po jego zakończeniu nadal aktywizowani i kierowani do pracy, jak również na subsydiowane formy zatrudnienia, tj. prace społecznie użyteczne, staże, prace interwencyjne, roboty publiczne.

Info.: Newsletter Zamościa 04/08/2015

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *