Prezydent Zamościa z absolutorium

Podczas dzisiejszej (17 lipca) XXII Sesji Rady Miasta Zamość jednym z ważniejszych punktów było udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok podejmując uchwałę w tej sprawie.

Absolutorium udzielono po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r., sprawozdaniem finansowym za 2019 r., informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 r., opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Zamość rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r. wraz z objaśnieniami, uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz  opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o uchwale Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zamość.

Absolutorium udzielono stosunkiem 15 głosów „za”, 5 „przeciw” i 1 „wstrzymującego się”, przy nieobecności dwóch radnych. Imiennie lista wygląda następująco:

ZA (15):

Błażewicz Piotr

Fugiel Jolanta

Josik Franciszek

Kitka Szczepan

Klimczuk Agnieszka

Lizut Tadeusz

Małysz Piotr

Matwiejczuk Jan Wojciech

Pawlik Adam

Sowa Krzysztof

Stręciwilk- Gościcka Maria

Szpatuśko Andrzej

Walewander Marek

Wojtak Zdzisław

Zawiślak Monika

PRZECIW (5):

Kudela Marek

Kupczyk Janusz

Nowakowski Wiesław

Podgórski Grzegorz

Zwolak Rafał

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1):

Ćwik Sławomir

NIEOBECNI (2):

Godzisz Ireneusz

Zagdański Dariusz

Sesje obejrzeć można TUTAJ:

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *