Prace na ulicy Ciepłej

studzienki216 października br. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zamościu dokonało regulacji 3 studzienek kanalizacyjnych oraz 4 kratek kanalizacji deszczowej na ul. Ciepłej w Zamościu.

Poprawione elementy znajdują się na odcinku ul. Ciepłej od skrzyżowania z ul. E. Orzeszkowej do zakrętu przy rzece Łabuńce. Wyregulowanie polegało na umieszczeniu włazów na wysokości planowanego poziomu nowej nawierzchni asfaltowej. Prace przeprowadzono w uzgodnieniu i pod nadzorem Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu. ZDG położy tam jeszcze jedną, wierzchnią warstwę asfaltu.

Info.: Newsletter Zamościa 03/10/2015

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *