Porozumienie ws. Środowiskowego Domu Samopomocy

zycie_zamoscia_artykul2-300x1697 lipca br. pomiędzy Miastem Zamość a Powiatem Zamojskim zostało zawarte porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie kierowania do Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Krasnobrodzie osób będących mieszkańcami Miasta Zamość i kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zamościu mieszkańców Powiatu Zamojskiego.

Porozumienie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i umożliwia, w miarę posiadania prze jednostki wolnych miejsc, mieszkańcom Miasta Zamość korzystanie z Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Krasnobrodzie, a  mieszkańcom Powiatu Zamojskiego ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Zamościu.

Funkcjonujący na terenie Miasta Zamość Środowiskowy Dom Samopomocy jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi. Uczestnicy mają zapewniony udział w zajęciach terapeutycznych prowadzonych m.in. w ramach pracowni: plastycznej, muzycznej, ogrodniczo – stolarskiej, komputerowej, gospodarstwa domowego oraz treningach wzmacniających umiejętności społeczne.

Prowadzenie jednostki jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej,  finansowanym w całości z budżetu państwa.

Info.: Newsletter Zamościa 03/07/2015

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *