Lista projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2016

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Mieszkańcy Zamościa zgłosili 45 pomysłów na realizację zadań w ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Teraz UM Zamość będzie prowadził formalną ocenę i weryfikację złożonych wniosków.

Zgłoszone zostały:
PLANTY (5)

1.      “Remont drogi dojazdowej wschodniej do Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi na osiedlu Peowiaków”

2.      “Zjazd do osiedla z ul. Przemysłowej i Peowiaków do ZSz nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi”

3.      “Dodatkowe miejsca parkingowe dla bloków 2, 10, 12, 14, 16 oraz poszerzenie istniejącego zjazdu do w/w bloków od ulicy Peowiaków”

4.      “”Poprawa alejek pieszych od bloku 20, 20A, 22 do ul. Piłsudskiego oraz od w/w bloków do ronda /budowa chodników/”

5.      “Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z rozbudową parkingu osiedlowego”

ORZESZKOWEJ-REYMONTA (2)

1.      “Remont parkingu na osiedlu E. Orzeszkowej w rejonie budynków przy ul. Oboźnej 7, 13, 19.

2.      “Remont i doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Wąskiej 7”

KILIŃSKIEGO (4)

1.      “Remont drogi na osiedlu Kilińskiego od pawilonu SEZAM do pawilonu HETMAN”

2.      “Rewitalizacja boisk sportowych III Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Zamościu ul. Kilińskiego 15 wraz z podniesieniem ogrodzenia od strony bloku nr 21 Os. Kilińskiego orz utworzenie ekologicznej strefy wyciszającej”

3.      “Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 8, im. Jana Brzechwy w Zamościu”

4.      “Remont oświetlenia ul. Koszary i ul. Kamiennej”

ZAMOYSKIEGO (4)

1.      “Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku szkolnym młodszym przy Zespole Szkół nr 4 w Zamościu”

2.      “Miejsca parkingowe przy ul. Hrubieszowskiej na Małym Cichym”

3.      “Wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na terenie osiedla Zamoyskiego przy ul. Wyszyńskiego”

4.      “Przystosowanie boiska piłkarskiego do gry w godzinach wieczornych przy SP nr 4 ul. Jana Zamoyskiego

KAROLÓWKA (5)

1.      “Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego”

2.      “Budowa oświetlenia ledowego przy ul. Heweliusza i Traugutta a Dzieci Zamojszczyzny”

3.      “Plac zabaw Dolna”

4.      Budowa placu zabaw”

5.      “Ogrodzenie i przygotowanie terenu pod budowę kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych”

POWIATOWA (2)

1.      “Remont drogi na osiedlu Szwedzka w rejonie budynków ul. Szwedzka 31,33; Topolowa 4, 6”

2.      “Modernizacja chodnika przy ul. Szwedzkiej”

PROMYK (3)

1.      “Remont Prawej strony chodnika przy ul. Asnyka na odcinku od mostu na Łabuńce , końcowy odcinek ul. Sienkiewicza do ul. Spółdzielczej”

2.      “Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogrodzenia z budynkiem zaplecza magazynowego – kontynuacja projektu z roku 2015”

3.      “Budowa boiska sportowego do siatkówki i kometki na placu zabaw ul. Asnyka – Grunwaldzka”

RATAJA (3)

1.      “Budowa dwóch odcinków ulicy Ludowej”

2.      “Zainstalowanie oświetlenia ulicznego z wykonaniem jednostronnego chodnika przy zabudowie szeregowej na ul. Rydla”

3.      “Drugi etap budowy łącznika ul. Miodowej do ul. Zagrodowej”

NOWE MIASTO (4)

1.      “Remont nawierzchni drogi na osiedlach przy ul. Poprzecznej”

2.      “SKWER – osiedla Młyńska”

3.      “Poprawa płynności ruchu samochodowego na terenie Nowego Miasta poprzez zainstalowanie sygnalizacji świetlnej z odliczaniem czasu”

4.      “Budowa ul. Poprzecznej”

SŁONECZNY STOK (4)

1.      “Budowa zatoki parkingowej przy Miejskim Przedszkolu nr 10”

2.      „Remont i doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 10 przy ulicy Lwowskiej 17”

3.      „Poprawa nawierzchni ulic Kmicica i Krzywa. Położenie kostki brukowej na chodniki tych ulic”

4.      „Budowa parkingu miejskiego ogólnodostępnego na osiedlu „Słoneczny Stok”

PARTYZANTÓW (1)

1.      “Budowa drogi dojazdowej do domków jednorodzinnych oraz oświetlenia przy ulicy Partyzantów”

STARE MIASTO (3)

1.      “Remont dróg osiedlowych”

2.      “Świetlica osiedlowa dla osiedla Stare Miasto i Podgroble”

3.      “Wymiana stolarki okiennej w domu centralnym (centralka)”

JANOWICE (2)

1.      “Budowa kanalizacji burzowej odcinek południowy”

2.      “Poprawa infrastruktury drogowej i technicznej na osiedlu Janowice”

ŚW. PIĄTKA (1)

1.      “Budowa ogrodzenia zespołu boisk sportowych wraz z ogrodzeniem placu zabaw nad Łabuńką na Os. Św. Piątka”

MAJDAN (1)

1.      “Przebudowa terenu sportowo-rekreacyjnego”

ZAMCZYSKO (1)

1.      “Poprawa funkcjonowania terenów rekreacji na os. Zamczysko”

Info.: Newsletter Zamościa 03/07/2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *