Ponawiamy apel: Potrzebna pomoc w DPS przy ul. Radzieckiej w Zamościu

Miasto Zamość poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w zastępstwie w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Radzieckiej w Zamościu.

Nie powinny być to osoby, które są pracownikami placówek opieki zdrowotnej, chyba, że na ok. 2 tygodnie zaprzestaną wykonywania innej pracy.

Przed rozpoczęciem pracy w DPS i po jej zakończeniu, pracownicy zostaną przebadani pod kątem obecności koronawirusa. 

Dom Pomocy Społecznej prowadzi Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi. Znaczna część podopiecznych to osoby starsze i niepełnosprawne, dlatego tak ważne jest by osoby, które odpowiedzą na apel, posiadały przygotowanie zawodowe. Z chętnymi do podjęcia pracy, Zgromadzenie jako pracodawca zawrze stosowną umowę (warunki płacowe ustala Zgromadzenie), zapewni również odpowiednią ilość środków ochrony osobistej.

Miasto Zamość zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz do DPSu. Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Domu Pomocy Społecznej w Zamościu proszone są o kontakt pod numerami tel. : 84 639 07 06, 504 825 352, 727 420 040.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *