Pojemniki pod okiem kamery

Przenośna kamera pomoże ustalić, kto z mieszkańców nie segreguje odpadów właściwie. Właściwie- czyli w sposób zgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zamość.

Chodzi o te osoby, które przy pojemnikach przeznaczonych na odpady komunalne segregowane (tj. plastik, szkło, papier) pozostawiają meble, gruz, opony,  inne odpady wielkogabarytowe czy też bardzo często odpady zielone, zamiast odwieźć je do PSZOK-u.  Powoduje to zanieczyszczenie terenu wokół pojemników i znacznie utrudnia służbom porządkowym utrzymanie tych miejsc w należytym porządku.

Miasto Zamość kupiło przenośną kamerę, która reaguje na ruch, pracuje w dzień i w nocy. Będzie montowana w tych miejscach, gdzie pojawiają się wątpliwości co do poprawnej segregacji odpadów. Zasięg czujnika ruchu urządzenia wynosi ok. 20 metrów. W uzasadnionych przypadkach nagrania będą przekazywane Policji lub Straży Miejskiej, celem nałożenia mandatu karnego na mieszkańców, którzy podrzucają odpady do miejsc do tego nieprzeznaczonych.

Urząd Miasta Zamość przypomina, że na terenie miasta Zamość funkcjonują dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ul. Droga Męczenników Rotundy 2 oraz Aleje 1-go Maja  16 ) czynne od poniedziałku  do piątku  w godzinach od 9:00 do 17:00, a w soboty od godz. 9:00 do 14:00, do których można dostarczyć nieodpłatnie odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, gruz, odpady budowlane, opony, odpady zielone. Mieszkańcy mogą również wypożyczyć bezpłatnie przyczepki, celem przewiezienia tych odpadów do PSZOK-u.

( inf. i fot. UM Zamość)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *