Dni Otwarte OREW Zamość

Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło w Zamościu zaprasza w sobotę, 9 marca zainteresowanych działalnością placówki – Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego na Dzień Otwarty w najbliższą sobotę, 9 marca w godzinach 10.30¬14.00, w siedzibie OREW przy  ul. Orlicz¬Dreszera 14.

Zaproszenie skierowane jest do osób zainteresowanych działaniami placówki, w tym rodziców dzieci niepełnosprawnych, poszukujących najlepszej dla nich formy edukacji i rehabilitacji.

Dzień Otwarty Ośrodka to znakomita okazja do bliższego zapoznania się z działaniami placówki oraz specjalistycznym wsparciem, jakie proponujemy w ramach prowadzonej edukacji, terapii i rehabilitacji. To wyjątkowe wydarzenie, podczas którego zapraszamy Państwa do rozmów z wybranymi specjalistami, obejrzenia sal, w których pracujemy, i zaplecza dydaktycznego, w tym innowacyjnych narzędzi pracy z Osobami Niepełnosprawnymi. Na odwiedzających tego dnia OREW czeka również prezentacja multimedialna, obrazująca naszą codzienną pracę – mówi dyrektor OREW, Krzysztof Rysak.

OREW w Zamościu funkcjonuje od 15 lat, oferując nieodpłatnie wszechstronne wsparcie skierowane do Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i ich Rodzin, w tym dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną z terenu Zamojszczyzny. Ośrodek prowadzi Grupy przedszkolne, Szkołę Podstawową, Szkołę Przysposabiającą Do Pracy, Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, terapię specjalistyczną w ramach kontraktu z NFZ. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością mogą również skorzystać ze wsparcia w postaci Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Zapewniamy terapię ze specjalistami z zakresu oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, psychologii, logopedii, surdologopedii, neurologopedii, rehabilitacji, integracji sensorycznej. Lata doświadczenia zaowocowały kadrą złożoną z wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Co ważne, należy pamiętać, że wszelkie wsparcie oferowane przez OREW jest bezpłatne – dodaje dyrektor Rysak.

Obecnie OREW wspiera 55 osób od 3. do 25. roku życia, realizujących obowiązek szkolny, natomiast Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka obejmuje 34 dzieci, od momentu wykrycia dysfunkcji do czasu rozpoczęcia edukacji szkolnej.

 

( inf., graf. i fot.: PSONI Koło w Zamościu)

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.