Podsumowanie projektu “Młodzi dla samorządności” w Bursie nr 2

Z historią za pan brat

W Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu odbyło się uroczyste podsumowanie projektu i promocja książki „Młodzi dla Samorządności”. Uczczono w ten sposób rozpoczętą 25 lat temu trans­formację ustrojową, której świadkowie podzielili się z młodzieżą wspomnieniami z pierwszych demokratycznych wyborów 4 czerwca 1989 roku oraz dzielności samorządowej w naszym regionie.

W uroczystości uczestniczyli panowie Janusz Woźnica i Jerzy Kudyk, którzy udzielili wywiadów w obecnym i poprzednim projekcie oraz pan Jerzy Zacharow, którego udział w wydarzeniach 1989 roku został opisany w naszej publikacji. Obecni byli także przedstawiciele Urzędu Miasta Zamość, Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, Kuratorium Oświaty, Zamojskiego Oddziału Banku Zachodniego WBK, Zarządu „Karolówka”, Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, Dyrektorzy zamojskich szkół, Przyjaciele bursy oraz media.

Dyrektor Waldemar Leszczyński przedstawił działania związane z projektem, wręczył dyplomy i nagrody gościom, opiekunom projektu oraz młodzieży. W imieniu Prezydenta Miasta Zamość pana Andrzeja Wnuka, pani Agnieszka Kowal Dyrektor Wydziału Oświaty wręczyła podziękowanie panu Dyrektorowi, w którym czytamy „ za zaangażowanie, wniesiony wkład w rozwój odrodzonej polskiej samorządności i życia obywatelskiego oraz czynny udział w działalności na rzecz społeczności lokalnej”.

Wyświetlono prezentację multimedialną na temat projektu i powstania książki „Młodzi dla Samorządności” po której odbyła się część artystyczna w wykonaniu młodzieży bursy. Po zakończeniu spotkania wszyscy spotkali się na poczęstunku.

Po raz kolejny udowodniliśmy, że historia jest w naszej placówce priorytetem. Jest to czwarta w naszym dorobku publikacja o tematyce historycznej i regionalnej, która powstała w ramach projektu edukacyjnego „Młodzi dla Samorządności.” Opisany w niej został burzliwy czas przełomu, upadek starego systemu, czas wielkich nadziei ale i rozczarowań na które patrzymy z perspektywy minionych lat. O tych wydarzeniach opowiedzieli nam świadkowie, uczest­nicy pierwszych demokratycznych wyborów w Polsce, którzy swoją postawą, zaangażowaniem, a przede wszystkim wiarą w lepsze jutro, budowali dla nas wolność i demokrację.

W maju 2015 roku wychowankowie naszej bursy pobiegli na dystansie ośmiu kilometrów w „I Biegu Samorządności” zainicjowanym – podobnie jak inne projekty – przez dyrektora Waldemara Leszczyńskiego. Uczestnicy wystartowali z ulicy Szczebrzeskiej 41 gdzie mieści się budynek bursy i przebiegli czterokilometrowy odcinek drogi do Mokrego, gdzie na mecie odbyło się udekorowanie biegaczy wybitymi na tę okoliczność unikatowymi medalami. Po krótkim odpoczynku i posiłku, uczestnicy ponownie przebiegli cztery kilometry i zakończyli „I Bieg Samorządności” w bursie.

Prace nad projektem zbiegły się z wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi w Polsce i zakończyły w czasie, gdy w naszym kraju dokonała się demokratyczna zmiana władzy. Podsumowanie projektu i promocja książki stały się swojego rodzaju klamrą, która zamknęła wyborczy rok 2015 i otworzyła Nowy Rok 2016.
Publikacja „Młodzi dla Samorządności” powstała przy udziale Ryszarda Bartosza, Jerzego Chróścikowskiego, Cezarego Lipko, Stanisława Majdańskiego, Janusza Woźnicy i Henryka Wujca, którzy podzielili się z młodzieżą swoimi przeżyciami z okresu pierwszych wolnych wyborów i pierwszych lat samorządności w naszym regionie. Koordynatorem projektu był dyrektor Waldemar Leszczyński. Redakcję książki przeprowadziła wraz z młodzieżą bursy pani Małgorzata Kitka i pani Monika Rebizant-Siwiło.
Projekt i książka „Młodzi dla Samorządności” jest kontynuacją projektu Młodzi dla Wolności”, który został szczególnie uhonorowany w 2014 roku przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w kategorii samodzielny projekt edukacyjny dokumentowany na blogu. Młodzież uczestniczyła w spotkaniu w Pałacu Prezydenckim, natomiast Dyrektor bursy wziął udział w panelu dyskusyjnym z zakresu historii na temat projektów realizowanych przez Kancelarię Prezydenta.

Obszar działalności edukacji historycznej na stale wpisał się w funkcjonowanie placówki. Wystarczy przejrzeć naszą stronę internetową, gdzie od wielu lat trwają szeroko zakrojone i wielowymiarowe działania kulturalne. Z myślą o młodzieży, która licznie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczy w projektach historycznych organizowane są spotkania z „żywą historią”, rozmowy ze świadkami dramatycznych wydarzeń czasu wojny i okupacji oraz przełomowych czasów nam współczesnych, budując pokoleniowy most między dziećmi i rodzicami, dziadkami i najdalszymi przodkami. Wszystko to służy promocji historii Polski i w sposób szczególny wzmacnia pamięć o przeszłości naszego miasta i Zamojszczyzny. Wychowankowie Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu mogą powiedzieć śmiało, że są z historią za pan brat.

Materiał nadesłany

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *