Pierwszy dzień matur – dziś język polski

Właśnie dzisiaj (6 maja) o godz. 9 rozpoczęły się egzaminy maturalne.

W Zamościu deklaracje maturalne złożyło dokładnie 1416 tegorocznych absolwentów liceów i techników.  Na terenie powiatów zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego oraz hrubieszowskiego – czyli na terenie działania zamojskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie – to łącznie 3022 osoby. Wg danych opublikowanych przez Urząd Miasta Zamość w Zamościu egzamin pisze 1384 osób.

Uczniowie obowiązkowo muszą napisać maturę na poziomie co najmniej podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz jeden egzamin pisemny z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym.

Natomiast jeszcze dzisiaj, o godz. 14 część z maturzystów przystąpi do egzaminu z języka polskiego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Jutro maturzyści pisać będą egzamin z matematyki, a 8 maja egzamin z języka angielskiego.

Zgodnie z harmonogramem egzaminy maturalne z części ustnej przeprowadzane będą od 9 do 22 maja, a z części pisemnej do 23 maja.

Aby zdać uczniowie muszą uzyskać przynajmniej 30 procent punktów.

Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej najczęściej wybieranymi przedmiotami na poziomie rozszerzonym są kolejno: język angielski, geografia, matematyka, język polski i biologia. Wyniki matur udostępnione będą zdającym już 4 lipca.

Egzaminy maturalne można poprawić – dodatkowy termin wyznaczony jest na 20 sierpnia dla egzaminów pisemnych oraz 20-21 sierpnia dla egzaminów ustnych.

Maturzystom na najbliższe dni życzymy połamania długopisów!

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *