Nowości

1.Ćwiczenia „Chłodnia 2017”
23 października  o godz.10.30 na terenie Chłodni odbędą się ćwiczenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod kryptonimem” Chłodnia 2017”.

2.Strzelba Palmera
Z uwagi na liczne wnioski dot.użycia strzelby Palmera.W celu odłowu lisów na terenie Miasta Zamość oraz wątpliwości co do legalności takiego rozwiązania, skierowano stosowne pismo do Ministerstwa Rolnictwa. Według Urzędu Miasta Zamość, do rozwiązania problemu dzikiej zwierzyny, coraz częściej odwiedzającej obszary miejskie, niezbędne są zmiany legislacyjne, umożliwiające samorządom skuteczną walkę z tym zjawiskiem. Powszechnie stosowane metody klatkowe nie przynoszą pożądanym efektów.

3.Fontany w Parku Miejskim zdemontowane
Przy okazji przeglądu gwarancyjnego fontann pływających, ozdabiających zamojski Park oraz z uwagi na drobne awarie. Zlecono kompleksową konserwację tych urządzeń. Fontanny ponownie pojawią się na wiosnę w przyszłym roku.

4.Znaczny wzrost ruchu turystycznego w 2017 r .

Ruch turystyczny 2017 (1 maja – 30 września)

obiekt                                                                  2017                  2016             wzrost/spadek             proc.

Informacja turystyczna w Ratuszu               213.577              148.114                   65.463                  44,20 %
(na podst. licznika wejść)

Grupy turystyczne odwiedzające                 Grup: 343          grup: 392               grup: 49               -12,50 %
Forteczne Centrum Informacji                  Osób: 14.010     osób: 13.322          osób: 688               (5,16 %)
Turystycznej i Historycznej w
Zamościu, ul. Łukasińskiego 2E (jako
miejsce spotkania z przewodnikiem,
informacja turystyczna itp.)

Grupy zwiedzające miasto z                              406                     337                             69                    20,47%
przewodnikiem za pośrednictwem
ZCI

Osoby zwiedzające miasto z                              8.768                6.115                          2653                  43,39 %
przewodnikiem za pośrednictwem
ZCI (turyści indywidualni)

Trasa Podziemna Oficyn Ratusza                    5.562                5.281                           281                    5,32 %

Trasa Podziemna Bastion VII-                         15.822              17.418                         1596                   – 9,16 %
Nadszaniec

Taras widokowy Bastion VII                             15.862               17.049                        1187                   -6,96 %

ZOO                                                                      197.897             186.952                    10.945                  5,85 %

Muzeum Zamojskie przy ul.                              22.244               15.794                       6.450                 40,84 %
Ormiańskiej

Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał                42.987                37.950                      5.037                  13,27 %

Galeria Rzeźby prof. Mariana                              597                       700                          103                  -14,71 %
Koniecznego

WZROST FREKWENCJI                                                                         11,26 %

 

Liczba turystów w 2015 roku (1 maja – 30 września): 216 000
Liczba turystów w 2016 roku (1 maja – 30 września): 244 000 (28000 więcej niż przed rokiem)
Liczba turystów w 2016 roku (1 maja – 30 września): 271 474 (27474 więcej niż przed rokiem)

5.Wyłożenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość

1) termin wyłożenia: 24.10-14.11.br,
2) termin dyskusji publicznej: 08.11.br. godz. 10.00 Sala Consulatus w Ratuszu Miejskim,
3) termin składania uwag: do 29.11.br.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość obejmuje tereny w wyodrębnionych w granicach administracyjnych miasta jednostkach strukturalnych: nr 5 – III Obwód Strategiczny cz. północna (teren przy ul. Peowiaków); nr 6 – III Obwód Strategiczny – cz. wschodnia (teren przy ul. Partyzantów w rejonie obiektu PZU) ; nr 10 – Janowice cz. południowa (ul. Leśna); nr 12 – Wschodnia Karolówka – cz. północna (ul. Dzieci Zamojszczyzny); nr 13 – Wschodnia Karolówka – cz. południowa (ul. Śląska, ul. Herberta, ul. Baczyńskiego, ul. Dzielna ) oraz tereny przy ul. Kresowej . Zmiana miejscowego planu jest odpowiedzią na wnioski inwestorskie, pozytywnie zaopiniowane przez Prezydenta Miasta Zamość.
Dokumentacja dotycząca wyłożonego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość jest dostępna w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Zabytków.

Marek Gajewski

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *