Nowe przepisy dotyczące przeglądu aut

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Od 15 lipca tego roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzenia badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Dla właścicieli pojazdów zmiany te w praktyce oznaczają wykonanie badań technicznych bez konieczności posiadania tablic rejestracyjnych. Dotyczy to pojazdów sprowadzonych zza granicy i po raz pierwszy rejestrowanych w Polsce.

To nie wszystko. Wykonanie badań technicznych możliwe jest również bez konieczności posiadania dowodu rejestracyjnego – wystarczy pokwitowanie w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez policję.

Info. : Newsletter Zamościa 04/08/2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.