NIE – dla płatnego parkowania

27 kwietnia 2017 odbyła się konferencja prasowa Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości RM Zamość zorganizowanej w biurze posła Sławomira Zawiślaka z jego udziałem

KOMUNIKAT PRASOWY
informujemy, że Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/334/2017 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Zamość, w części obejmującej § 4 ust.3 i 4 uchwały.

Zapisy o instytucji zameldowania wynikające z ewidencji ludności nie mogą być podstawą warunkującą nabycie praw w zakresie abonamentu.
Regulacje kwestii abonamentu preferencyjnego określone w § 4 zapisane w uchwale, Rada Miasta posługuje się zamiennie pojęciami „mieszkańca” i „osoby zameldowanej” oraz „najemcy lokalu użytkowego” i „najemcy lokalu użytkowego będącego własnością miasta” – wskazane pojęcia nie są pojęciami tożsamymi i nie mogą być używane zamiennie.
Uchwała w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania jest aktem prawa miejscowego a więc uchwały podejmowane przez organy samorządowe muszą zawierać sformułowania jasne, wyczerpujące, uniemożliwiające stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem luzu interpretacyjnego. Regulacja uchwały powinna zapewniać ten sam poziom praw i obowiązków dla adresatów znajdujących się w identycznej sytuacji.
4. W obliczu trudnej sytuacji finansowej Miasta Zamość ponad 90 mln zadłużenia, podczas konferencji podniesiony został także temat braku możliwości pozyskania środków zewnętrznych, m. in. w ramach dofinansowania dróg z wieloletniego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019.

5. Ponadto Klub Radnych PiS Rady Miasta Zamość zaprosił mieszkańców Zamojszczyzny i turystów na otwarcie wystawy pt. „Józef Piłsudski. Dziadek”, która odbędzie się w dn. 2 maja br. o godz. 8.30 na Rynku Solnym Starego Miasta Zamość.

6. W trakcie konferencji Poseł Zawiślak odniósł się do sytuacji panującej w mieście Zamość. Przedstawił także swoje inicjatywy na rzecz rozwoju miasta i regionu, mi.in. interwencję w sprawie odtworzenia Biura Obsługi Klienta PGE Obrót S. A. w Hrubieszowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.