Lista 29 projektów w ramach budżetu obywatelskiego 2017

Na stronach Urzędu Miasta jest już lista 29 projektów w ramach budżetu obywatelskiego 2017, które zostały zgłoszone przez Zamościan i przeszły pozytywnie ocenę formalną (negatywnie zaopiniowano jedynie osiem propozycji). Na każde osiedle przeznaczono kwotę 100 tys. zł. W przypadku, gdy w danym rejonie jest więcej niż jeden projekt, zadecyduje głosowanie podczas zebrań osiedlowych, które odbędą się między 1 lutego a 17 marca tego roku.

Poniżej lista.
Janowice
1. Przebudowa chodnika na ul. Janowickiej
– osiedle Janowice Duże.
2. Budowa chodnika wzdłuż ul. Dzieci Zamojszczyzny od ul. Janowickiej do ul. Ogrodniczej.
Karolówka
1. Budowa oświetlenia LED przy ul. Heweliusza i Traugutta oraz łącznika pieszego między ul. Heweliusza, Traugutta i Dzieci Zamojszczyzny.
2. Monitoring i obsadzenie zielenią placu rekreacyjnego (boiska wielofunkcyjnego)
na terenie SOSW przy ul. Śląskiej 45a.
3. Ścieżka rowerowa.
Kilińskiego
1. Remont drogi na osiedlu Kilińskiego od pawilonu Sezam do pawilonu Hetman.
Majdan
1. Przebudowa nieutwardzonej części ul. Majdan.
Nowe Miasto
1. Budowa chodnika wzdłuż ul Lwowskiej.
Orzeszkowej – Reymonta
1. Remont parkingu na osiedlu Orzeszkowej w rejonie budynków przy ul. Oboźnej 7, 13, 19.
Partyzantów
1. Przebudowa ul. Kiepury z wykonaniem kanalizacji deszczowej.
Planty
1. Przebudowa ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego nr 5. Wykonanie zadaszenia tarasu przedszkolnego.
2. Parking dla samochodów osobowych wzdłuż bloku nr 28 oraz wzdłuż drogi dojazdowej do szkoły od bloku 28, 32 do stacji trafo.
3. Dodatkowe miejsca parkingowe dla bloków 2, 10, 12, 14, 16 oraz poszerzenie
istniejącego zjazdu do w/w bloków od ul. Peowiaków.
4. Rozbudowa parkingu na osiedlu Peowiaków między blokiem nr 4, nr 6, nr 8 i ośrodkiem „Krok za Krokiem”.
Powiatowa
1. Modernizacja chodnika przy ul. Szwedzkiej, ciąg dalszy.
2. Siłownia zewnętrzna.
Promyk
1. Plac zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna.
2. Budowa boiska sportowego do siatkówki i kometki na placu zabaw ul. Asnyka – Grunwaldzka.
Rataja
1. Budowa odcinka ul. Młodożeńca.
Słoneczny Stok
1. Remont i doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 10 przy ul. Lwowskiej 17.
2. Budowa parkingu ogólnodostępnego.
Stare Miasto
1. Montaż kamer Bazyliańska 16, 20, 14 na podwórzach Starego Miasta.
2. Remont dróg osiedlowych.
3. Wymiana stolarki okiennej łącznie z drzwiami balkonowymi (bez czę- ści usługowej) w Centralce – dokoń- czenie zwycięskiego projektu z 2016 roku.
Św. Piątka
1. Budowa ul. Cichej.
2. Budowa drogi przy ul. Szymanowskiego na odcinku od numeru 45 do numeru 53 i po-
łączenie ul. Szymanowskiego z ciągiem pieszo-jezdnym poło- żonym wzdłuż rzeki Łabuńki przy ul. Noskowskiego.
Zamczysko
1. Remont nawierzchni ul. Obronnej.
2. Budowa drogi utwardzonej – ul. Makowa.
Zamoyskiego
1. Wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na terenie osiedla Zamoyskiego przy ul. Wyszyńskiego.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *