Konferencja prasowa dot. Zamojskiej Karty Seniora

17 lutego (piątek), o godz. 10.00, w zamojskim ratuszu odbyła się konferencja prasowa dotycząca Zamojskiej Karty Seniora.

W konferencji udział wzięli: Prezydent Miasta Zamość – Andrzej Wnuk, Dyrektor Wydziału Turystyki i Promocji UM Zamość – Barbara Godziszewska, Przewodnicząca Zamojskiej Rady Seniorów – Krystyna Rybińska – Smyk oraz Partnerzy Programu Zamojska Karta Seniora: Barbara Gajos – Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Zamościu, Ewa Paluch – PSB Mrówka w Zamościu, Przemek Kowalczyk – Salon Masażu Thai Organic Zamość. Nie zabrakło również seniorów, którzy wzięli udział w kampanii promującej nową kartę, oraz przedstawicieli mediów.

Konferencja w głównej mierze dotyczyła uaktualnienia Zamojskiej Karty Seniora. Miasto Zamość od początku marca wprowadza nową, bezimienną Zamojską Kartę Seniora. Program Zamojska Karta Seniora został uruchomiony w listopadzie 2017 roku na terenie miasta Zamość. Kartę można wyrobić w Zamojskim Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu, a druki można pobrać na miejscu lub ze strony internetowej www.zamosc.pl.

Zamojska Karta Seniora jest przeznaczona dla osób, które ukończyły 60. rok życia i mieszkają na terenie miasta Zamość. Jest wydawana bezpłatnie i uprawnia do korzystania z wielu zniżek oferowanych przez zamojskie firmy i jednostki miejskie, w zakresie kultury, sportu, rekreacji, nauki i zdrowia.

Od początku funkcjonowania programu złożono już 5299 wniosków.

Dotychczasowa karta zawierała dane osobowe, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, oraz numer karty.

28 listopada 2022 uchwałą Rady Miasta Zamość karta została zaktualizowana. Zmiana podyktowana była względami bezpieczeństwa pod kątem danych osobowych, a także ujednoliceniem wydawanych kart. Na nowej karcie nie ma już imienia i nazwiska ani numeru PESEL. Miasto Zamość aktualizowało również listę partnerów oraz proponowane usługi. Obecnie zgłosiło się 88 Partnerów Programu.

Nowa książeczka zawiera przejrzystą ofertę zniżek i ulg (od 10% wzwyż)

Od marca wchodzą bezimienne karty, które będą do pobrania w Zamojskim Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej.  (ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość oraz ul. Łukasińskiego 2E, 22-400 Zamość).

Nowe karty maja inny wygląd, są również nowe naklejki dla oznaczenia partnerów Programu. (Jeśli ktoś już posiada Zamojską Kartę Seniora, to ona nadal uprawnia do korzystania ze zniżek.)

Powstał nowy profil na FB – Zamojska Karta Seniora.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *