Komenda Miejska Policji w Zamościu wyróżniona w konkursie “Lubelski Lider Bezpieczeństwa”

23 sierpnia w Teatrze Muzycznym w Lublinie odbyła się gala finałowa konkursu „Lubelski Lider Bezpieczeństwa”. W kategorii: Jednostka Policji doceniona została Komenda Miejska Policji w Zamościu. Wyróżnienie oraz podziękowania za pracę i działania na rzecz bezpieczeństwa odebrał Komendant Miejski Policji w Zamościu inspektor Wiesław Pawluk.

W środę w Teatrze Muzycznym w Lublinie odbyła się gala finałowa konkursu „Lubelski Lider Bezpieczeństwa” zorganizowanego już po raz szósty przez Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W ramach tej inicjatywy uhonorowane zostały osiągnięcia zarówno osób, jak i instytucji w obszarze związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem publicznym na terenie województwa lubelskiego. Organizatorzy konkursu docenili tych, którzy podejmowali wyróżniające się działania w tym zakresie. Podkreślili, że liderzy bezpieczeństwa, stawiając człowieka zawsze na pierwszym miejscu są wzorami do naśladowania.

W zaszczytnym gronie finalistów, obok innych służb mundurowych, czy jednostek samorządowych, znalazła się Komenda Miejska Policji w Zamościu. Wyróżnienie oraz podziękowania za pracę w zakresie bezpieczeństwa odebrał Komendant Miejski Policji w Zamościu inspektor Wiesław Pawluk. Nasza jednostka została doceniona za działania na rzecz młodzieży i seniorów oraz najwyższy wskaźnik wykrywalności przestępstw kryminalnych wśród komend powiatowych i miejskich w Polsce.

Skuteczne działania Policji w sposób wymierny przekładają się na bezpieczeństwo społeczności lokalnej i poziom bezpieczeństwa publicznego oraz porządek publiczny. Otrzymane wyróżnienie jest podziękowaniemzarówno dla funkcjonariuszy, jak i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji w Zamościu za rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych. Podkreślić należy, że osiągnięcia naszej Jednostki nie byłyby możliwe bez współpracy z innymi służbami, samorządami i instytucjami, które wspierają nas w codziennych działaniach na rzecz bezpieczeństwa. Na podziękowania zasługują także mieszkańcy naszego powiatu, oraz inne osoby chociażby czasowo przebywające na tym terenie, którzy również pomagają nam efektywnie realizować nasze zadania. Każda informacja ze strony społeczeństwa dotycząca nieodpowiedzialnych zachowań, czy niebezpiecznych sytuacji pozwala na zidentyfikowanie rodzaju i skali danego zagrożenia i umożliwia podjęcie właściwych działań. Wszystkie zgłoszenia, w tym przekazywane za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, stanowią dla nas ważne informacje. Dzięki nim możemy skutecznie przeciwdziałać łamaniu obowiązujących przepisów prawa i pomagać tym, którzy potrzebują naszej pomocy. Wysoki poziom poczucia współodpowiedzialności w takich sytuacjach przekłada się na bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców.
aspirant sztabowy Katarzyna Szewczuk

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *