Już niebawem zamknięta dla ruchu pojazdów będzie cała ulica Łukasińskiego w Zamościu

 

Od 1 grudnia 2020 r. do końca maja 2021 r. zamknięta dla ruchu pojazdów będzie cała ulica Łukasińskiego w Zamościu. Jest to związane realizacją projektu pn. „Remont konserwatorski- Przebudowa Placu Melchiora Stefanidesa (droga gminna nr 110594L) wraz z odcinkiem ulicy Łukasińskiego (droga powiatowa nr 3314L) od km 0+010,89 do km 0+566,60 w Zamościu”.  Projekt realizowany przez Miasto Zamość, ma dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa ulicy Łukasińskiego była planowana na wiosnę 2021r., ale Wykonawca zadania, firma STRABAG, uznał, że jest w stanie rozpocząć przebudowę wcześniej. Dzięki temu skróci się czas realizacji całej inwestycji.

Wykonawca zapewnia, że piesi będą mieli dostęp do wszystkich obiektów użyteczności publicznej. Dodatkowo Wykonawca zobowiązał się tak poprowadzić ruch na terenie Zespołu Staromiejskiego, by przedsiębiorcy i mieszkańcy mieli dostęp do wszystkich obiektów.  Kierowców i pieszych prosimy o zwracanie uwagi na oznakowanie ulic, a także o zachowanie ostrożności i wyrozumiałość.

Projekt „Remont konserwatorski- Przebudowa Placu Melchiora Stefanidesa (droga gminna nr 110594L) wraz z odcinkiem ulicy Łukasińskiego (droga powiatowa nr 3314L) od km 0+010,89 do km 0+566,60 w Zamościu” zakłada m.in. przywrócenie historycznego poziomu ulic poprzez likwidację schodów przy Bramie Lubelskiej Nowej i Nadszańcu Bastionu VI.

Ulica Łukasińskiego będzie miała nową nawierzchnię z kostki granitowej (warstwa ścieralna z czerwonej kostki granitowej płomieniowanej), która poprzez różnicowanie kolorystyczne będzie wyznaczać strefy funkcjonale, oddzielające ruch pieszy i kołowy. Kostka będzie gładka, przez co bardziej “przyjazna” dla kierowców. Krawężniki zostaną zlikwidowane, by cała przestrzeń była pozbawiona barier architektonicznych.

Ruch samochodowy na ul. Łukasińskiego będzie spowolniony, ruch pieszy i rowerowy będą traktowane priorytetowo, zgodnie z współczesnymi wymaganiami jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne.

Na terenie objętym projektem pojawią się m.in. elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, kraty ochronne wokół drzew- wszystko utrzymane w stylistyce minimalistycznej, będącej tłem dla otaczającej przestrzeni.

Plac Stefanidesa i ulica Łukasińskiego (na odcinku od ronda Jana Zamoyskiego do „ekonomika”) będą miały nowe oświetlenie, a zaprojektowane latarnie będą nawiązywać do charakteru Placu Stefanidesa. Całość uzupełnią nasadzenia, będą to m.in. drzewa liściaste o kulistej koronie- przeznaczone do przestrzeni miejskich, a także bluszcze, krzewy, zieleńce.

Zgodnie z zawartą umową, wykonawca ma czas na realizację zadania do 03.11.2021 r.(UM)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *