Składanie wniosków ws. budowy drogi S17 Piaski – Hrebenne

GDDKiA Lublin  rozpoczęła działania informacyjne w związku z pracami nad dokumentacją projektową trzech odcinków planowanej drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Zamościem. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski. Czekamy na nie do 30 listopada 2020 r.

Dokumentacja dotyczy trzech odcinków realizacyjnych o łącznej długości około 44 km:

 • odcinek realizacyjny nr 1 : Piaski, węzeł „Piaski Wschód” wraz z węzłem – węzeł „Łopiennik” wraz z węzłem, o długości ok. 15,9 km
 • odcinek realizacyjny nr 3: węzeł „Krasnystaw Północ” wraz z węzłem – węzeł „Izbica” wraz z węzłem, o długości ok. 17,8 km
 • odcinek realizacyjny nr 4: węzeł „Izbica” bez węzła – węzeł „Zamość Sitaniec” wraz z węzłem, o długości ok. 10,3 km

Przypomnijmy, że przebieg korytarza planowanej drogi na tych trzech odcinkach zatwierdzony został Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną 8 kwietnia 2016 r. przez RDOŚ w Lublinie i podtrzymany przez GDOŚ w Warszawie, decyzją wydaną w dniu 30 listopada 2018 r. oraz Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną w dniu 14 grudnia 2015 r. przez RDOŚ w Lublinie (węzeł „Piaski Wschód”).

Obecnie opracowywana jest koncepcja programowa, w ramach której uaktualniamy archiwalne rozwiązania projektowe. Szczegółowe i ostateczne rozwiązania pojawią się dopiero w projekcie budowlanym, na wykonanie którego zostanie ogłoszony odrębny przetarg.

W ramach inwestycji wybudowana zostanie dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami w obu kierunkach. Przebudowane zostaną drogi poprzeczne i powstaną drogi do obsługi ruchu lokalnego.

Zbudowane zostaną też obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej, a także w ciągu dróg niższych kategorii, krzyżujących się z planowaną drogą ekspresową.

Realizacja robót budowlanych planowana jest na lata 2024-2026.

Wnioski i formularze

Wypełnione formularze z uwagami, propozycje i spostrzeżenia związane z dokumentacją projektową prosimy wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej do dnia 30 listopada 2020 roku. na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin lub na adres e-mailowy: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl.

Uwagi i wnioski dotyczące proponowanych rozwiązań można składać również w siedzibach ww. gmin/miast.

Wszystkie merytoryczne wnioski zostaną przeanalizowane i udzielona zostanie na nie odpowiedź.

Materiały z rozwiązaniami projektowymi dostępne są poniżej oraz na stronie internetowej dedykowanej inwestycji: http://s17-piaski-zamosc-wsch.pl/, a także w urzędzie:

 • Gminy Piaski, ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski,
 • Gminy Fajsławice, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice,
 • Gminy Łopiennik Górny, Łopiennik Nadrzeczny 3A, 22-351 Łopiennik Górny,
 • Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw,
 • Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw,
 • Gminy Izbica, ul. Gminna 4, 22-375 Izbica,
 • Gminy Stary Zamość, Stary Zamość 6, 21-417 Stary Zamość;
 • Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość.

Materiały:

 

 1. Plan orientacyjny – odcinek realizacyjny nr 1
 2. Plan sytuacyjny – odcinek realizacyjny nr 1 (plik spakowany ZIP)
 3. Plan orientacyjny – odcinek realizacyjny nr 3
 4. Plan sytuacyjny – odcinek realizacyjny nr 3 (plik spakowany ZIP)
 5. Plan orientacyjny – odcinek realizacyjny nr 4
 6. Plan sytuacyjny – odcinek realizacyjny nr 4 (plik spakowany ZIP)
 7. Formularz wniosku
 8. Ulotka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *