Informacje z Zamościa

1.Park Miejski przed zimą
Ubywa wody w parkowym stawie. W tym tygodniu rozpoczęto spust wody do rzeki Łabuńki. Na wiosnę staw i doprowadzalnik wody czeka wapnowanie. Ujęcie wody, które zasila parkowy staw, znajduje się przy ul. Altanowej (na przeciwko WORD). Doprowadza wodę rurociągiem tłocznym, a następnie rowem odkrytym. Roczne zapotrzebowanie na wodę szacuje się na ok. 100 tys. m ³. Podobnie jak w ubiegłych latach, Polski Związek Wędkarski wyłowił ryby, które trafią m.in. do miejskiego zalewu. Fontanny parkowe zostały odinstalowane, zabrane do przeglądu i konserwacji. Na rabatach kwiatowych dokonano już nasadzeń cebulek tulipanów, które zakwitną wiosną.

2.Wybory w Młodzieżowej Radzie Miasta
31 października 2017 r. odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Miasta na kadencje 2017-2019. W czasie posiedzenia wybrano władze MRM na nową kadencję. Decyzją młodych radnych, Przewodniczącą MRM została Malwina Wilczek. Na Zastępców Przewodniczącej wybrano Barbarę Czausz i Marcina Kondraciuka. Sekretarzem została Katarzyna Krasnowska.

3.Prace przy Kościuszki

Na zlecenie Urzędu Miasta Zamość opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu w sąsiedztwie placówki Poczty Polskiej przy ul. Kościuszki w Zamościu. Roboty obejmować będą rozbiórkę starej wartowni i części ogrodzenia, utwardzenie placu płytami ażurowymi i wykonanie nowego ogrodzenia z wykorzystaniem odzyskanych materiałów. Dokumentacja została uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W związku z tym, że koszty szacuje się na ok. 100tys. zł, roboty planuje się wykonywać etapami, w miarę posiadanych środków finansowych. Zakres i konieczność wykonania prac wynika z postanowień porozumienia zawartego w 2011r., na potrzeby realizacji projektu „Zamość Miasto UNESCO Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki”.

Marek Gajewski

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *