Inauguracja budowy biurowca u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Legionów

27 września 2023 r przy skrzyżowanie ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego z rondem Honorowych Dawców Krwi w Zamościu o godz.13.00 odbyła się inauguracja budowy tak długo wyczekiwanego  biurowca.

(4 października) w 2018 r w zamojskim ratuszu miało miejsce  podpisanie listu intencyjnego przez prezydenta Miasta Zamość i przedstawicieli Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 

Podpisanie listu intencyjnego było wynikiem przystąpienia przez Zamość do ogólnopolskiego programu wsparcia miast średnich pn. „Program Fabryka”, którego inicjatorem jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja miast średnich przez zapewnienie warunków rozwoju dla firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Program ma też powstrzymać odpływ mieszkańców do aglomeracji, a w dalszej perspektywie stworzyć dobre warunki do powrotu dla części z nich.

W ramach „Programu Fabryka” ARP S.A wybuduje w miastach regionalnych i innych miastach średniej wielkości (od 50 do 217 tys. mieszkańców, bez miast wojewódzkich) budynki o funkcjach biurowo-usługowych. Obszarem zainteresowania Agencji były miasta posiadające potencjał do lokowania inwestycji w obszarze sektora nowoczesnych usług (BPO/SSC/IT).

Dzięki Programowi Fabryka w Zamościu powstanie nowoczesny biurowiec klasy „A” o powierzchni biurowej 5.000 m2. Docelowo inwestycja będzie realizowana w formule prawno-organizacyjnej jaką jest powołanie spółki celowej, w ramach której Miasto Zamość zobowiązało się wnieść do spółki grunt pod budowę aportem.

27 września 2022 r została zawarta umowa Spółki „Fabryka Zamość” pomiędzy MZK Sp. z o.o. w  Zamościu i Operator ARP Sp. z o.o., w wyniku której na należącej do MZK działce  zlokalizowanej u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Legionów  w Zamościu powstanie nowoczesny biurowiec klasy A.Zgodnie z założeniami, które zostaną doprecyzowane w dokumentacji projektowej, powierzchnia budynku wyniesie około 5 000m2, wraz z częścią handlowo usługową ulokowaną w dolnej części budynku (na parterze i na pierwszej kondygnacji).

Nowoczesny biurowiec klasy A to zachęta dla dużych firm do otwierania swoich przedstawicielstw w Zamościu i zatrudniania w nich młodych, dobrze wykształconych specjalistów, dla których Zamość stanowi doskonałe miejsce do życia i pracowania jako alternatywa dla osiedlania się w dużych miastach.

„Nadrzędnym założeniem programu „Fabryka”, realizowanego przez ARP jest wsparcie rozwoju miast średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze poprzez budowę nowoczesnych biurowców klasy A”.

Po wystąpieniach zaproszonych gości odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego, które podpisali; Andrzej Wnuk  prezydent Zamościa, Tomasz Zieliński poseł na Sejm, Michał Mulawa wicemarszałek województwa lubelskiego, Krzysztof Gałaszkiewicz radny powiatu zamojskiego, Wicewojewoda Lubelski – Bolesław Gzik, Mariusz Domeradzki – Operator ARP Sp. z o.o., Andrzej Olborski – dyrektor PGE Dystrybucja O/Zamość, prezes Spółki Fabryka Zamość – Maciej  Wojtczak oraz prezes MZK Zamość – Krzysztof Szmit.

Za panem prezesem Maciejem  Wojtczakiem wszyscy przeszli na symboliczne wbicie łopat pod budowę nowego budynku klasy A

 

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *