GDDKiA podpisała umowę na rozbudowę DK74 Gorajec – Szczebrzeszyn

W IV kwartale tego roku rozpoczną się pierwsze prace przy rozbudowie blisko 9 km drogi krajowej nr 74 na odcinku między Gorajcem a Szczebrzeszynem. Wartość podpisanej we wtorek umowy to 119,3 mln zł. To kolejna inwestycja realizowana na trasie między Janowem Lubelskim a przejściem granicznym z Ukrainą w Zosinie.

Prace potrwają do 2025 roku

Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Realizowana jest w systemie tradycyjnym, na podstawie wydanej w 2021 r., przez Wojewodę Lubelskiego, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W przetargu, który ogłosiliśmy, wpłynęło pięć ofert. Jako najkorzystniejsza wskazana została oferta firmy Budimex. Jej wartość to 119 307 629,79 zł. Wykonawca ma 18 miesięcy na zrealizowanie inwestycji, nie wliczając w to okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Zakończenie prac planowane jest w 2025 roku.

Co powstanie

Droga zostanie rozbudowana na odcinku ok. 8,7 km, a na fragmencie ok. 1,6 km wyremontowana. Odcinek przewidziany do rozbudowy rozpoczyna się na połączeniu z planowaną obwodnicą Gorajca, a kończy w okolicach przyszłej obwodnicy Szczebrzeszyna (obwodnice te będą realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic). Wymieniona zostanie nawierzchnia i wzmocniona jej konstrukcja. Powstaną bezpieczne, doświetlone przejścia dla pieszych z azylami, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowane zostaną chodniki i wybudowane nowe.

Planowana jest także przebudowa i budowa nowych zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych i publicznych, oświetlenia drogowego oraz przejść ekologicznych dla zwierząt. Przebudowany zostanie również system odwodnienia drogi.

Z kolei na dalszym odcinku w Szczebrzeszynie (o długości ok. 1,6 km), planowany jest remont nawierzchni DK74, który zacznie się przed wjazdem do miasta, a zakończy w rejonie skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego.

Zmieniamy DK74

Rozbudowa odcinka Gorajec– Szczebrzeszyn to kolejna inwestycja, jaka będzie realizowana na szlaku pomiędzy drogą ekspresową S19 w okolicy Janowa Lubelskiego, planowaną S17 w okolicy Zamościa i przejściem granicznym z Ukrainą w Zosinie. Zbudowaliśmy już obwodnice Frampola i Hrubieszowa, a także przebudowaliśmy trasę między Frampolem a Gorajcem oraz kilka odcinków na wschód od Zamościa. Rozpoczęła się budowa obwodnicy Dzwoli wraz z przebudową obecnej DK74 od końca przyszłej obwodnicy Janowa Lubelskiego do Frampola (w sumie 12 km). Podpisaliśmy też umowę na budowę obwodnicy Gorajca (6,7 km). Planujemy także realizację obwodnic: Janowa Lubelskiego, Szczebrzeszyna i Zamościa (łącznie ok. 33 km). W sumie między Janowem Lubelskim a Zamościem powstanie ponad 60 km nowych lub zmodernizowanych odcinków drogi krajowej nr 74. W planach mamy także dalszą rozbudowę DK74 od Zamościa do Zosina o łącznej długości ok. 37 km.  / GDDKiA

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *