Komputery dla uczniów zamojskich szkół

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i związanym z tym czasowym zawieszeniem nauki w szkołach oraz realizowaniem nauki zdalnej, w oparciu o analizy zapotrzebowania na sprzęt komputerowy do zdalnej nauki dokonane przez dyrektorów szkół, Miasto Zamość podjęło działania, które miały umożliwić jak największej liczbie uczniów, uczestniczenie w zajęciach w tej formie.


Za kwotę 99 800,00 zł Miasto Zamość kupiło 50 laptopów z oprogramowaniem do realizacji zdalnego nauczania. Zakup pomocy dydaktycznych zrealizowano na podstawie projektu „Zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół Miasta Zamość” w ramach konkursu grantowego – Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Laptopy przekazano do szkół Miasta Zamość, a następnie zostały użyczone najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami. Sprzęt komputerowy do szkół dostarczyła zamojska firma, która zapewnia również serwis gwarancyjny oraz wsparcie techniczne.

15 maja 2020 r. rozpoczęła się realizacja kolejnego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Zdalna szkoła+. Miasto Zamość aplikowało o środki w kwocie 125 000 zł na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli do realizacji zdalnego nauczania.

Za kwotę 124 940,00 zł Miasto kupiło 62 laptopy z oprogramowaniem oraz 40 myszek bezprzewodowych do realizacji zdalnego nauczania. Zakup pomocy dydaktycznych zrealizowany został na podstawie projektu „Zakup sprzętu dla uczniów szkół Miasta Zamość do zdalnego nauczania” w ramach konkursu grantowego – Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.
Sprzęt został przekazany do szkół Miasta Zamość i w pierwszej kolejności był użyczany uczniom z rodzin wielodzietnych, zgodnie z założeniami konkursu grantowego.


Po zakończeniu zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach, sprzęt jest wykorzystywany przez placówki w procesie dydaktycznym. ( informacja UM)

fotografia pixabay.com

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *