II zastępca prezydenta miasta Zamość – Marta Pfeifer

Prezydent miasta Zamościa Rafał Zwolak poinformował na swoim profilu fb.
Jak wcześniej Państwa informowałem, powołałem na I zastępcę prezydenta miasta Zamość Pana Marka Kudelę.

Dziś (13.05.) chcę Państwu przekazać informację o tym, iż podpisałem zarządzenie dotyczące powołania II zastępcy prezydenta miasta Zamość. Z dniem 9 maja na to stanowisko powołałem Panią Martę Pfeifer. To doświadczony samorządowiec, wieloletnia radna Rady Miasta Zamość, społecznik zaangażowany w sprawy miasta i mieszkańców.

Marta Pfeifer (58 l.) jest absolwentką Akademii Rolniczej w Lublinie. Od 2007 r. jest zaangażowana w działalność Zarządu Osiedla Kilińskiego w Zamościu, pełniąc funkcję przewodniczącej zarządu, a następnie zastępcy.

Była również radną Rady Miasta Zamość dwóch kadencji (w latach 2010-2018). W tym czasie pełniła funkcję przewodniczącej komisji samorządu i porządku publicznego. W 2018 r. startowała z własnego komitetu wyborczego na prezydenta Miasta Zamość, zdobywając 4680 głosów, co dało 19,37 proc. poparcia i zaufania przekazanego jej przez mieszkańców miasta.

Nowo powołana wiceprezydent otrzymywać będzie uposażenie w wysokości 12 435 zł brutto. Składa się na nie wynagrodzenie zasadnicze – 8 920 zł brutto oraz dodatek funkcyjny – 3 515 zł.
II Zastępca będzie sprawował nadzór nad wydziałami: Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Spraw Obywatelskich, Kultury i Sportu, Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Zabytków oraz Wydziałem Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych.
Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *